ABB Ability™ Smart Sensor
החיישן החכם שמביא את המהפכה לעולם ההינע

המנוע הוא הלב הפועם של המכונה, המרכיב המשמעותי ביותר לצד הגורם האנושי, המבטיח את קיומו של תהליך הייצור. מכאן, שתפקודו התקין, היעיל והאפקטיבי של המנוע הכרחי להבטחת הפעילות הרציפה של המפעל ולעמידה ביעדיו העסקיים.

מנועי החשמל צורכים כ- 45% מסך צריכת החשמל בעולם. די בנתון זה כדי להמחיש את היקפי השימוש בהם, כמו גם חשיבותם בהנעת הכלכלה העולמית.

למרות נחיצותם, רוב המנועים המותקנים בעולם אינם מנוטרים כמצופה, ומנהלים רבים אינם ששים להחליף מנועים ינשים במנועים חדישים ואמינים יותר, עקב העלויות הכרוכות בכך.

 

מהיום אפשר גם אחרת

אנו מזמינים אתכם לעשות את הצעד הבא לעולם הטכנולוגי של החיישן החכם ABB Ability Smart Sensor - הדרך הקלה והמיטבית להפוך את הטיפול במנוע הקיים לעדכנית ומודרנית, מבלי להזדקק לשדרוג כולל של המנוע ובכך להגדיל את הזמינות ויעילות השימוש בו.

 

המהפכה התעשייתית הרביעית כבר כאן עם ה-IoT של עולם ההינע

החיישן החכם ABB Ability Smart Sensor מביא את המהפכה התעשייתית הרביעית למנועים. החיישן קטן המידות הופך מנועים חדשים וישנים של כל היצרנים כאחד, למנועים חכמים בעלי קישוריות. יתרה מכך, התקנת החיישן החכם במנועים חדשים מבטיחה ביתר שאת את ניטורו וזמינותו של המנוע.

החיישן החכם ABB Ability™ Smart Sensor מנטר את פעילות המנוע באמצעות איסוף רציף של מידע והמרתו לידע בעזרת אלגוריתמים שפותחו ב-ABB ובכך מספק שורה של יתרונות:

  • זיהוי חוסר יעילות בפעילות המנוע בזמן אמת
  • שיפור של עד 10% בצריכת החשמל ביחס לצריכה הקיימת, על ידי זיהוי כשלים מכניים
  • ניהול נכון של הסיכונים הקשורים לתפעול ולתחזוקה
  • צמצום של עד 70% בהיקפי השבתות לא צפויות ביחס למצב הקיים
  • קיצוץ בעלויות תחזוקה עקב הטמעה של תחזוקה חזויה על פני תחזוקה מונעת
  • הארכת חיי המנוע בעד 30% ודחיית מועד התחזוקה

מתקדמים מתחזוקת שבר לאחזקה חזויה

ההתקדמות בידע וביכולות בעולם התעשייתי הביאו גם לשינוי דרמטי באופן שבו מתייחסים לתחזוקת המכונות. במשך שנים (ולצערינו בחלק מהתעשיות הדבר רווח עד היום) הסתפקו החברות בגישה של "תחזוקת שבר", קרי הטיפול בציוד נעשה רק לאחר שהתגלתה בעיה או תקלה. גישה זו הביאה לבזבוז מיותר של משאבים כתוצאה מעצירות לא מתוכננות בייצור, ולקשיים תפעוליים רבים. 

בשנים האחרונות יותר ויותר מפעלים עוברים לגישה מתקדמת יותר של "אחזקה מונעת". לפיה, מבוצעות עצירות יזומות בייצור בכדי לטפל בציוד, וזאת על מנת למנוע תקלה או קלקול לפני הישנותם. 

אבל מפעלים שנכנסו זה מכבר למהפכה התעשייתית הרביעית, בוחרים ברמה אחרת של אחזקה: "אחזקה חזויה" (Predictive maintenance). אחזקה זו מחברת את העולם הטכנולוגי אל העולם התעשייתי, ובאמצעות שימוש בציוד חכם, סנסורים, קישוריות ובינה מלאכותית, ניתן לנטר ולנתח פרמטרים שונים וללמוד את התנהגות הציוד והמכונות.

 ABB Ability™ Smart Sensor משתלב במגמה זו ובעצם "לומד" את ההתנהגות של המנוע החשמלי, וכך הוא מאפשר לאתר תקלות עוד בשלבים ההתחלתיים שלהן, לפני שהן גורמות לנזקים לציוד ולהשבתתו המוחלטת. לפעילות זו יתרונות גדולים לאנשי האחזקה, הייצור ובסופו של דבר – למפעל כולו.


ליצירת קשר

 

Select region / language