ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

הינע - מנועים ווסתי מהירות

 

ABB  הינה היצרנית הגדולה בעולם בתחום ההינע החשמלי. היחידה מציעה מוצרים, פתרונות ושירותים רלוונטיים המגדילים את התפוקה התעשייתית ומביאים לחיסכון באנרגיה.

המנועים, הגנרטורים ומשני המהירות מספקים חשמל, תנועה ובקרה למגוון רחב של יישומי אוטומציה.


ABB הינה מובילה עולמית בפתרונות ייחודיים לכל ענפי התעשייה - מים ושפכים,כימיה ופטרוכימיה,מזון ומשקאות,בניין,מיזוג אוויר

מגוון רחב של מוצרים איכותיים המותאמים לעבודה בתנאי סביבה תעשייתית קשים. 

 

היצע החטיבה

קישורים