Τεχνικό Άρθρο

Tmax XT –Έξυπνοι διακόπτες ισχύος νέας γενιάς

Oι πρώτοι διακόπτες προστασίας παρείχαν απλή θερμομαγνητική προστασία ικανή να ανιχνεύσει τα επίπεδα ρεύματος σε περιπτώσεις υπερθέρμανσης ή βραχυκυκλώματος. Προς τα τέλη της δεκαετίας του ’80 οι ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας, βασισμένες σε μετασχηματιστές έντασης,  μπορούσαν  πλέον κάνουν και μέτρηση ρεύματος. Έτσι σταδιακά εισήχθη η έννοια του ελέγχου, για παράδειγμα η χρονοκαθυστέρηση στην απόζευξη σε περίπτωση σφάλματος.
Τα τελευταία χρόνια στον ταχέως αναπτυσσόμενο διασυνδεδεμένο κόσμο, οι νέες απαιτήσεις για επιτήρηση και έλεγχο στις σύγχρονες εγκαταστάσεις οδήγησαν σε ραγδαία εξέλιξη των αυτόματων διακοπτών ισχύος. Για παράδειγμα οι αισθητήρες Rogowski έχουν πλέον αντικαταστήσει τους μετασχηματιστές έντασης, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ακρίβεια σε όλο το εύρος μέτρησης ρεύματος των μονάδων προστασίας, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις φτάνει και 12 φορές το ονομαστικό ρεύμα. Οι σύγχρονες μονάδες προστασίας ενσωματώνουν επίσης τη μέτρηση της τάσης σε έναν διακόπτη, χωρίς την απαίτηση για επιπλέον μετασχηματιστές με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση απαιτούμενου χρόνου εγκατάστασης αλλά και χώρου. Περαιτέρω ενσωμάτωση νέων λειτουργιών στις μονάδες προστασίας οδηγεί στην απλοποίηση των εγκαταστάσεων με τις απαιτήσεις σε εξοπλισμό, καλώδια, μετρητές, μετασχηματιστές κ.α. διαρκώς να μειώνονται.

Οι νέοι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου της οικογένειας ΑΒΒ Tmax XT αλλάζουν τα δεδομένα. Διαθέτουν νέες ψηφιακές μονάδες για υψηλή ακρίβεια στη μέτρηση, διαφορετικούς τρόπους δικτύωσης & επικοινωνίας σε έξυπνους πίνακες, δυνατότητα ελέγχου και παραμετροποίησης των διακοπτών από απόσταση κ.α.

Σύνδεση στο "cloud" σε 10 μόλις λεπτά

30% λιγότερος χρόνος εγκατάστασης και παραμετροποίησης

50 επιπλέον λειτουργίες αναβάθμισης απλά από το ΑΒΒ marketplace

Μία κοινή εμπειρία για τον χρήστη από τα 160 έως τα 1.600 Α

Από τις συσκευές προστασίας στις συσκευές συλλογής και διαχείρισης δεδομένων

Η ενσωματωμένη δυνατότητα μετρήσεων που διαθέτουν οι νέες μονάδες προστασίας των Tmax XT δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα σύστημα μετρήσεων & ενεργειακής διαχείρισης, χωρίς να
χρειαστεί να προσθέσουμε συσκευές & εξαρτήματα μέτρησης (όπως π.χ. οι μετασχηματιστές τάσης & έντασης) που αυξάνουν την πολυπλοκότητα του πίνακα διανομής.. Το πλεονέκτημα αυτό επιτρέπει τη μέτρηση όλο και περισσοτέρων μεγεθών οι οποίες και ψηφιοποιούνται άμεσα στη μονάδα προστασίας. Σε κάποιες περιπτώσεις οι τιμές των εντάσεων των ρευμάτων, της τάσης και άλλων μεγεθών μπορούν να αποθηκευτούν, να αναλυθούν και να οπτικοποιηθούν σε διαφορετικές έξυπνες συσκευές.

Ekip Touch

Ekip Cartridge

Ekip Signalling 3T

Οι νέοι διακόπτες ισχύος παρέχουν προστασία και ακρίβεια στη μέτρηση καλύπτοντας εντάσεις ρευμάτων από τα 160 έως τα 1.600 Α.συνδυασμός των αυτομάτων διακοπτών ισχύος με τις
μονάδες προστασίας Ekip Touch Measuring προσφέρει δεδομένα (ισχύς, ενέργεια, αρμονικές, κ.α.) που έως τώρα τα συλλέγαμε από όργανα όπως οι μετρητές και αναλυτές ενέργειας. Επιπλέον, οι νέες μονάδες προστασίας των αυτόματων διακοπτων Tmax XΤ ανοίγουν την πόρτα στη σύνδεση με τη ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΒΒ, τύπου "cloud", Ability Energy and Asset Manager. Η σύνδεση αυτή επιτρέπει την επιτήρηση και τον έλεγχο της εγκατάστασης μέσω έξυπνης συσκευής ή υπολογιστή, σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου για τον ελεγκτή της εγκατάστασης να βελτιστοποιήσει τη λειτουργία της. Εξειδικευμένα module επικοινωνίας που θα τοποθετηθούν στη μονάδα προστασίας, εξασφαλίζουν την  σύνδεση των μονάδων με την πλατφόρμα ΑΒΒ Ability.

Ο έλεγχος των καταναλώσεων, μέσω των προστασιών, σε καθημερινή βάση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση ενεργειακής αποδοτικότητας και βέλτιστης λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η εξασφάλιση αυτών σημαίνει μείωση των λογαριασμών και αποφυγή οποιουδήποτε πέναλτι. 

Η επικοινωνία με τον "έξω" κόσμο

Η νέα οικογένεια διακοπτών ισχύος διασφαλίζει τη σύνδεση της εγκατάστασης που επιβλέπει με διαφορετικά δίκτυα τόσο σε τοπικό, όσο και σε επίπεδο ενσωμάτωσης σε μεγαλύτερα συστήματα επίβλεψης τύπου "cloud". Οι μονάδες προστασίας υποστηρίζουν επικοινωνία με τα περισσότερα εδραιωμένα βιομηχανικά πρωτόκολλα όπως Modbus RTU, Profibus-DP, DeviceNet, Modbus TCP/IP, profinet, EtherNet/IP & IEC 61850 και μπορούν να συνδεθούν σε κάθε βιομηχανικό δίκτυο.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι διακόπτες Tmax υλοποιούν τις προδιαγραφές του IEC 61850 για κάθετη MMS (Manufactur­ing Message Spesification) και οριζόντια GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event) επικοινωνία.

Επικοινωνία με τον "έξω" κόσμο

Συνδεσιμότητα

Ekip Connect

To ABB Connect είναι ένα λογισμικό που επιτρέπει την πρόσβαση στις μονάδες προστασίες Ekip. Η παραμέτροποίηση των μονάδων, αλλαγές σε αυτήν, δοκιμές από απόσταση μπορούν να γίνουν, μέσω του λογισμικού και ενός υπολογιστή.

EPiC

Η ενσωματωμένη λειτουργία Bluetooth που διαθέτουν πλέον οι μονάδες προστασίας των διακοπτών Tmax XT και η εφαρμογή EPiC επιτρέπουν την πρόσβαση στις μονάδες προστασίας μέσω μίας έξυπνης συσκευής, πχ. tablet ή smartphone.

Hybrid gateway

Οι εγκαταστάσεις που διαθέτουν αυτομάτους ισχύος Tmax XT μπορούν να επιβλέπονται τοπικά ή να ενσωματώνονται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης τεχνολογίας ‘cloud’ , όπως είναι το ABB Ability Energy and Asset Manager (EAM). Η χρήση του gateway, ABB Ability Hybrid είναι και στις 2 περιπτώσεις απαραίτητη. Στην επιλογή σύνδεσης σε τοπικό δίκτυο το gateway διαθέτει ενσωματωμένο ΗΜΙ webserver για σύνδεση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στην επιλογή σύνδεσης στο cloud αυτό μπορεί να γίνει μέσω του gateway ή εναλλακτικά μέσω του module Ekip Com Hub (κατάλληλου για εγκατάσταση σε αυτόματους διακόπτες ισχύος). Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει αυτόματος διακόπτης ισχύος στην εγκατάσταση ή οι διακόπτες είναι παλαιάς τεχνολογίας, ακόμη και εάν οι διακόπτες είναι non-ABB η σύνδεση μπορεί να επιτευχθεί μέσω την μονάδας  Ekip – Up.

Cyber security- Κυβερνοασφάλεια

Η τεχνολογία τύπου "cloud" αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια και την ευελιξία στις εγκαταστάσεις, ακόμη και όταν αυτές διαθέτουν συσκευές παλαιότερης γενιάς. Είναι όμως γεγονός πως οι σύγχρονες εγκαταστάσεις διατρέχουν μεγαλύτερη έκθεση σε κινδύνους του διαδικτύου, τόσο εκ προθέσεως, όσο και ακούσια. Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας ABB Ability έχει εξελιχθεί σε συνεργασία με την Microsoft για να εξασφαλίσει, μαζί με το αποτέλεσμα που παρέχει, μέγιστη αξιοπιστία και ασφάλεια. Όλες οι εφαρμογές ασφαλείας σχεδιάστηκαν ώστε να καλύπτουν σενάρια πιθανών απειλών και ακολουθούν δυναμικά τις εξελίξεις με συνεχόμενες δοκιμές για την διατήρηση μέγιστου επιπέδου ασφάλειας.

Ένας "future proof" διακόπτης

Η οικογένεια των Tmax XΤ σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ώστε όχι μόνο να καλύπτει τις απαιτήσεις των σύγχρονων εγκαταστάσεων αλλά και μελλοντικές απαιτήσεις Η ακρίβεια στις μετρήσεις, η συλλογή και η ανάλυση δεδομένων, η εκτενής δυνατότητα επικοινωνίας, η τεχνολογία τύπου "cloud" που διαθέτει, χαρακτηρίζουν την επιλογή των διακοπτών για τις σύγχρονες εγκαταστάσεις ως μία επένδυση για το μέλλον.

Σχετικά προϊόντα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι