Hygiëne en voedselveiligheid bepalend voor keuze componenten in productieomgevingen

Koninklijke Vezet kiest voor detecteerbare Ty-Rap® kabelbinders

Wie voedselindustrie zegt, kan niet om voedselveiligheid heen; een onderwerp dat onlosmakelijk verbonden is met hygiëne en reinigbaarheid. Niet alleen het design van voedselproductielijnen maar ook de bekabeling van en naar de machines wordt daar volledig op afgestemd. Over de eisen die dat stelt aan de kabelbundeloplossingen spraken we met Tom Bakker, projectmanager bij Koninklijke Vezet.

Zeldzaam pareltje zet in op innovatie en kwaliteit

Koninklijke Vezet is zo’n zeldzaam pareltje waar Nederland trots op is. Een voedingsmiddelenbedrijf pur sang waarvan de historie teruggaat tot 1914. Inmiddels is het bedrijf het grootste fresh food bedrijf van Europa en komen we de producten van het bedrijf onder meer tegen op de groente- en fruitafdeling van Nederlands grootste grutter. Maar liefst 6 miljoen producten verlaten per week de 84 productielijnen van het bedrijf. In het familiebedrijf is inmiddels de vierde generatie actief. Wat zij aan elkaar doorgeven is een enorme vernieuwingsdrang en een drive om met kwaliteit te excelleren.

 

Continu innoveren voor duurzaamheid en CO2-neutraliteit

Tom Bakker van Koninklijke Vezet hierover: “Innovatie is de sleutel van onze continue groei en van de enorme stroom van gezonde versproducten die dagelijks hun weg vinden naar de schappen van supermarkten in binnen- en buitenland. De innovatie is gericht op voortdurende verbetering van duurzaamheid, hygiëne, ergonomie, kwaliteit en energieverbruik.  Onze ambitie is om uiteindelijke CO2-neutraal te worden. Daarnaast zetten we momenteel sterk in op reductie van het waterverbruik. Samen met een team van procestechnologen monitoren we onze productieprocessen continu.”


Hygiëne en voedselveiligheid

“Het spreekt voor zich dat we als voedingsmiddelenproducent hoge eisen aan onze machines stellen”, vervolgt Tom Bakker. “Samenwerking tussen onze eigen engineeringafdeling, partners en producenten is daarbij onontbeerlijk om de gewenste kwaliteit, (voedsel)veiligheid, hygiëne en traceerbaarheid te kunnen realiseren. Voor wat de hygiëne betreft, hebben we het dan niet alleen over de werkwijze van onze medewerkers maar ook over het ontwerp van de machine of machinelijn. Dat moet zodanig zijn dat de machine goed kan worden schoongemaakt.”


Ontwerpvereisten voor componenten in productielijnen


Datzelfde geldt voor de componenten die worden ingezet in omgevingen waar voedsel wordt bereid of verwerkt. Niets kan aan het toeval worden overgelaten en er moet dan ook met een groot aantal zaken rekening worden gehouden. Te denken valt aan de locatie van het component (niet-voedsel-, splash- of voedselzone), de omgevingsomstandigheden, de reinigingsprocedures en de mate waarin de componenten bestand zijn tegen de gebruikte chemicaliën en hun concentratie, de temperatuur van het water en de schoonmaaktijd. Daarnaast zijn de materiaaleigenschappen van de componenten van belang. Zijn deze temperatuurbestendig, chemicaliën bestendig, stof- en waterdichtheid, corrosiebestendig, anti-microbieel en detecteerbaar? Vragen die moeten worden beantwoord voordat een component kan worden ingezet.


Voorkomen van imagoschade


Met al deze aspecten hield Koninklijke Vezet ook rekening bij de keuze voor een oplossing om kabels in de productieomgeving te binden en te beheren. In de fabriek worden kilometers kabel ingezet voor de voeding van en communicatie met en tussen machines. De kabels worden vastgezet met Ty-Rap® kabelbinders van ABB. “Een goede detecteerbaarheid van de kabelbinders is daarbij niet alleen van belang om schade aan de machines te voorkomen maar ook om serieuze imagoschade te vermijden”, aldus Tom Bakker. “Hiertoe is elke machine uitgerust met metaaldetectoren die ieder halfuur worden gecontroleerd op hun werking. Hierdoor kunnen we voedingsproducten die een metaal bevatten direct detecteren en uit de productielijn verwijderen.” De detecteerbare Ty-Rap®-kabelbinders van ABB zijn tot een grootte van 0,8 mm te detecteren. Bovendien hebben ze een opvallende helderblauwe kleur die met name van belang is bij toepassing in de voedselverwerkende industrie. Tom Bakker: “Door gebruik te maken van detecteerbare Ty-Raps® van ABB kunnen we deze altijd detecteren wanneer ze onverhoopt in de producten belanden.”


Hygiënisch bekabelen

Waar kabels normaal gesproken worden gebundeld en vervolgens worden vastgezet, kan deze oplossing uit hygiënisch oogpunt niet in voedselverwerkende omgevingen worden toegepast. “Een kabelbundel is een potentieel stofnest dat moeilijk of onvoldoende goed te reinigen is. Daarmee vormen ze voor ons een hygiënisch gevaar”, aldus Tom Bakker. “De kabels worden daarom afzonderlijk vastgezet. De Ty-Raps® worden daarbij kruislings aangebracht voor een verhoogde bestandheid tegen trillingen en reiniging en ter voorkoming van draadbreuk.”


Twee materiaaluitvoeringen

De detecteerbare Ty-Rap® kabelbinders zijn leverbaar in twee materiaaluitvoeringen die beide voldoen aan de FDA-voorschriften en zich daarmee lenen voor omgevingen waar voedsel wordt bewerkt, verwerkt of verpakt. Testen volgens de Europese plastic-verordening wijzen uit dat voedingsmiddelenproducenten niet bang hoeven te zijn dat er een risico bestaat op migratie bij langdurig contact van de nylon detecteerbare kabelbinder (NDT) met vette levensmiddelen. En bij de polypropyleen detecteerbare kabelbinder (PDT) is er geen risico op migratie bij alle soorten voedingsmiddelen.  “Daarmee weten wij ons met de Ty-Rap®-kabelbinders verzekerd van een flexibele en duurzame oplossing die onze voedingsprocédés niet verontreinigt.”

  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact
Select region / language