Van Veldhuizen Logistiek: Verduurzamen doe je samen

Electrificatie binnen de logistiek


Verduurzaming en elektrificatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar hoe is verduurzamen mogelijk als de elektrificatie al voor problemen zorgt? Talloze ondernemers zien zich voor die vraag gesteld wanneer ze te horen krijgen dat door beperkte netcapaciteit (verdere) elektrificatie niet mogelijk is. Of zijn er toch nog mogelijkheden? Volgens Van Veldhuizen Logistiek wel. Het bedrijf zette samen met ABB de stap naar slimme verduurzaming. We spraken erover met een aantal betrokkenen.

Samenwerken aan innovatie

Van Veldhuizen Logistiek is een familiebedrijf met een lange traditie die teruggaat tot 1902. Sinds de eerste vrachtwagen in 1914 in gebruik werd genomen, is er echter veel veranderd. Het bedrijf mag dan weliswaar meer dan 100 jaar oud zijn, als het om digitalisering en innovatie gaat loopt het bedrijf ver voorop. De link naar ABB lijkt dan ook snel gemaakt. Die link bestaat echter al meer dan 15 jaar, want zo lang al vervoert Van Veldhuizen goederen voor de ABB-vestiging in Ede. Marc van Veldhuizen: "De samenwerking met ABB omvat meer dan alleen het transport van goederen. Wij zijn door ABB meegenomen in onze 'transitiereis' – een reis die bedoeld is om ons bedrijf voor te bereiden op en klaar te maken voor een groene toekomst. En met succes! Shell noemt ons zelfs een 'early adaptor' – een mooi compliment voor het werk dat we samen met ABB doen."

Verminderen CO2-voetafdruk

Vaste ABB-partners voor Marc van Veldhuizen zijn Ed van Minnen, product marketing specialist voor ABB Ability en digitalisering, Hoessein Accouna, warehouse manager van ABB Ede en Ali el-Abbassi, site-manager van ABB Ede. Deze laatste licht toe: "Een van de prioriteiten van de ABB-vestiging in Ede is verduurzaming. We hebben al veel gepresteerd op dat terrein maar er blijft ook nog het nodige te doen. Zo willen we binnenkort een WKO-installatie in gebruik gaan nemen om vervolgens volledig van het gas te kunnen gaan. Wat wij hebben geleerd, is dat je bij verduurzamingstrajecten ook bereid moet zijn om buiten je eigen core-business te kijken. Vijfentwintig procent van onze CO2- voetafdruk wordt veroorzaakt door logistiek. Dan ligt het dus voor de hand om te kijken of we samen met Van Veldhuizen de voetafdruk kunnen verbeteren of verminderen. Daar werken ze graag aan mee."

Mes snijdt aan twee kanten

Dat verbeteren van die CO2-voetafdruk begint bij het meten en monitoren van het energieverbruik."Meten is nog steeds weten", aldus Marc Veldhuizen. Ali el Abbassi vult aan: "De ABB Ability-technologie stelt bedrijven in staat om al hun assets te meten. Dat helpt bedrijven die willen verduurzamen. Door dat te combineren met een slimme logistieke planning, konden we al snel 'groene stappen' zetten. En dat is belangrijk want verduurzaming wordt voor onze klanten steeds belangrijker. Het komt nu al vaak voor dat bij tenders nadrukkelijk wordt gevraagd naar de CO2-voetafdruk. Hoe geringer die is, hoe groter je voorsprong op concurrenten. Bovendien snijdt het mes zo aan twee kanten: door bewuster met energie om te gaan, dragen we niet alleen bij aan de verduurzamingsopgave, maar verminderen we ook de hinder die netcongestie veroorzaakt."

Meer informatie over ABB Ability™ Energy and Asset Manager

LEES MEER

Creatief omgaan met elektriciteitsverbruik

Over de netcongestie vertelt Marc van Veldhuizen: "De vraag naar elektriciteit wordt bij logistieke dienstverleners steeds groter. Wagenparken elektrificeren en daar is de nodige netcapaciteit voor nodig. Is die er niet, dan zul je als bedrijf creatiever moeten omgaan met het eigen energieverbruik en de inzet van laadpunten. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat je precies weet wat, wanneer en waar je elektriciteit verbruikt. Met die kennis kun je vervolgens een plan maken en daarnaar werken. ABB Ability biedt daarvoor alle tools. Je kunt als het ware door het dagelijkse elektriciteitsverbruik heen kijken en beoordelen wat je wanneer het best kunt doen. Door dat samen met ABB op te pakken, hebben we ons niet alleen verzekerd van de beste expertise op dat gebied, maar krijgen we ook veel meer ruimte en mogelijkheden voor de toekomst. We willen hiermee vooroplopen. En dat doen we ook. Bovendien kunnen we door het volledige inzicht in ons verbruik daar ook beter op sturen."

Monitoren stroomkwaliteit

De innovatieve aanpak biedt Van Veldhuizen Logistiek echter nog meer voordelen. Ed van Minnen daarover: "Netcongestie is een verschijnsel dat zoveel aandacht krijgt omdat er veel vraag naar elektriciteit is en het aanbod van zonne-energie groot. Voor een goed evenwicht is het noodzakelijk om het elektriciteitsverbruik zo goed mogelijk af te stemmen op de elektriciteitsproductie. Dat kan door het energieverbruik te monitoren. Maar naast het meten van kWh meten we ook de kwaliteit van de stroom. Dat komt de betrouwbaarheid en continuïteit van processen die afhankelijk zijn van elektriciteit ten goede. Meten is niet alleen weten – door te meten kan ook de kwaliteit worden bewaakt en waar nodig verbeterd.

Partnerschap voorwaarde voor succes

Partnerschap – daar lijkt het succes van een verduurzamingsproject als dat van Van Veldhuizen om te draaien. Hoessein Accouna: "Partnerschap tussen bedrijven is goed en belangrijk. Door als partners op te trekken, ontstaat een nauwer contact. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat je samen, op een zo efficiënt mogelijke manier, werkt aan het beste resultaat." Ali el-Abbassi vult aan: "Verduurzaming vereist technologie en voor die technologie zijn nieuwe partnerships een voorwaarde. Wanneer er aan een digitaliserings- en verduurzamingsproject als dit wordt begonnen, is er ook een gezonde druk om daar zoveel mogelijk mee te doen. Die stimulans om er alles uit te halen, werkt aanstekelijk naar anderen." Marc van Veldhuizen: "Verduurzamen kan je niet alleen; daar heb je anderen voor nodig. Als je samenwerkt aan de toekomst moet je ook nadrukkelijker rekening houden met de ander. Dat betekent ook: slimmer nadenken over de inzet van mensen, middelen, etc. Zo snijdt het mes aan vele kanten!"


Duurzame industrie
Meer informatie over technologische innovaties voor een duurzame industrie
Referenties
Lees meer over onze klantervaringen  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact
Select region / language