Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

Systemec Venlo kiest voor modulaire datacenter aanpak

Systemec Venlo is een zakelijke full-service Internet Service Provider en System Integrator. Vanuit datacenters in Nederland en Duitsland biedt het bedrijf een breed scala aan oplossingen voor internettoegang, dataverbindingen, VoIP, SaaS, connectiviteit en meer. Samen met ABB heeft het bedrijf een energievoorziening op TIER3+ niveau gerealiseerd.

“We richten ons als onafhankelijke partner voor het midden- en kleinbedrijf vooral op het aanbieden van schaalbare, flexibele totaaloplossingen”, vertelt directeur Jos Derkx van Systemec. “Om dit te realiseren hebben we natuurlijk een infrastructuur nodig die eveneens schaalbaar en flexibel is. Bovendien moet deze altijd beschikbaar zijn. Onze klanten vragen om diensten die 100% aansluiten bij hun specifieke wensen, maar hebben vooral ook behoefte aan continuïteit. Wij nemen deze vraag zeer serieus, omdat bedrijven tenslotte veel van hun kritieke processen aan ons uitbesteden.” Het tweede datacenter van Systemec staat ook in Venlo. Het is voorzien van hoofd- en onderverdelers, uitgevoerd met het SmisslineTPsysteem en gecombineerd met modulaire UPSsystemen van ABB. Bovendien is de faciliteit ook voorzien van CMS- en M2M-oplossingen van ABB. Meerdere divisies binnen ABB hebben samengewerkt bij het ontwerp en de realisatie van dit datacenter.

Aanrakingsveilig railsysteem
“We wilden onze datacenters in Venlo graag modulair opbouwen. De reden is vooral de eerder genoemde behoefte aan flexibiliteit en schaalbaarheid. Standaardisering is daarbij heel belangrijk, omdat we zo meerdere systemen vanuit één punt kunnen bedienen en een zo hoog mogelijke uptime kunnen garanderen. Met de energievoorziening zoals ABB die nu heeft geleverd, kunnen we deze modulariteit verwezenlijken.”

“In 2011 sprak ik Jos Derkx op de beurs Elektrotechniek”, vertelt Servie Huybers, Product Marketing Specialist bij ABB. “Destijds was Systemec zich aan het oriënteren op laag- en middenspanningssystemen. We kwamen toen heel snel uit bij het Smissline TP-systeem, omdat dit goed aansluit bij de behoefte aan flexibiliteit en schaalbaarheid. Smissline TP kent een aanrakingsveilig railsysteem waarop de componenten onbelast worden gemonteerd of gedemonteerd. Ook de busbar is volledig aanrakingsveilig, zodat montage en demontage geheel kan plaatsvinden zonder gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen.”

Dit zogenaamde ‘hot swappen’ biedt naast flexibiliteit tevens een grote mate van bedrijfszekerheid in vergelijking met conventionele systemen. Daarmee kon worden ingespeeld op de behoefte van Systemec om tot een hoge beschikbaarheid te komen.”

Onderscheidend vermogen
“Flexibiliteit en schaalbaarheid passen bij onze doelstelling: ons onderscheiden in de datacentermarkt”, zegt CFO Sjoerd Derkx, die verantwoordelijk is voor alle organisatorische en financiële aspecten van Systemec. “Het is zelfs een belangrijk onderdeel van onze strategie. We bieden diensten voor klantengroepen die sterk afhankelijk zijn van hun IT-processen: klanten die zich geen seconde downtime kunnen permitteren, maar die ook snel, indien nodig, op een financieel aantrekkelijke manier kunnen opschalen. Wanneer zij andere eisen aan hun systeem stellen, of wanneer dat systeem moet worden uitgebreid, dan hoeven er niet opnieuw grote investeringen te worden gedaan, maar uitsluitend een paar componenten te worden uitgewisseld.”

“Nog een interessante mogelijkheid van de aanpak die we in Venlo op voedingsgebied volgen, is het feit dat we gebruikers van het datacenter factureren voor de energie die ze ook daadwerkelijk hebben verbruikt. Het stroomverbruik van klanten loopt fors uiteen, van bijvoorbeeld 5 kW tot wel 30 kW per 19 Inch-kast. Met het CMS-systeem kan het energieverbruik worden gemeten op het niveau van individuele stroomgroepen. Wij zijn zodoende in staat zeer scherpe analyses te maken van de vermogens per groep of sectie.”

Het energieverbruik wordt gemeten met het CMS-systeem, legt Servie uit. “We plaatsen stroommeetspoeltjes bij de individuele Smissline-automaten die op hun beurt weer met een flatcable worden gekoppeld aan een control unit. Vanuit die control unit kunnen we via een PLC per groep het opgenomen vermogen in kWh meten. Daarnaast biedt het CMS-systeem load control en geeft het een voormelding tegen overload en unwanted tripping.”

Onvoorziene uitdagingen
“In datacenters is ongeplande downtime uit den boze”, licht Ruud Sormani, Sales Engineer bij ABB, toe. “Al helemaal als je actief bent in de markt voor mission critical-systemen. Daarom hebben we gezocht naar oplossingen die niet alleen flexibel zijn, maar die ook het risico op downtime minimaliseren. Het Smissline concept maakt het mogelijk om onderdelen uit verdelers snel en eenvoudig te repareren, te vervangen of om apparatuur op een andere verdeler aan te sluiten. Er is ook gekozen voor een drievoudige redundantie. Naast UPSsystemen zijn er ook nog backup-generatoren aanwezig die zowel op aardgas als diesel kunnen lopen. Indien het datacenter verder wordt uitgebreid, kunnen we overigens meteen power quality-oplossingen aanbieden, zoals apparatuur voor de correctie van cosinus phi en harmonische vervuiling.”

“Bij iedere uitrol loop je natuurlijk wel eens tegen onvoorziene uitdagingen aan”, besluit Derkx. “Ook hier is dat gebeurd. Maar alle problemen zijn naar tevredenheid opgelost, dankzij de inzet van alle partners. We hebben zelfs samen de hele installatie door de bouwput naar binnen gesjouwd. De samenwerking met ABB heeft geleid tot een betrouwbaar systeem dat volledig naar wens is uit te breiden en optimaal schaalbaar is. Dat past perfect bij ons business model en de actuele trends in de datacentermarkt. Op termijn willen we graag verder uitbreiden. Ons nieuwe Euregionale twindatacenter in Duitsland is ook reeds voorzien van deze ABB-oplossingen. We verwachten in de naaste toekomst nog meerdere datacenters te bouwen daar we grote mogelijkheden zien onze dienstverlening in Nederland en Duitsland verder uit te bouwen door ons unieke grensoverschrijdende concept. We zullen daar ABB zeker opnieuw bij betrekken.”

Neem contact met ons op

ABB EP Support
Telefoon: 088 2600 900

Ons aanbod