ABB Ability™ Energy and Asset Manager för datacenter

Ditt datacenter måste vara 100 procent effektivt 100 pocent av tiden. ABB AbilityTM Energy and Asset Manager tar datacenter in i framtiden med funktioner som:

 • Realtidshantering av din elnätsinfrastruktur i en vy med en enda panel över en eller flera anläggningar 
 • Visualisering av elsystemets beteende som gör att du kan säkerställa kontinuerlig elförsörjning
 • Förutsägande analys som göt att du kan optimera dina resurser för maximal drifttid 

Vill du ha produktinformation eller service?

Boka personlig demo

Kontakta oss och berätta om din verksamhet och utmaningar! Vi hör sedan av oss till dig för ett initialt samtal och utifrån det skräddarsyr vi en demonstration av hur du kan energioptimera din anläggning.

Jag är intresserad av en demo
Säkerställ strömförsörjningens kontinuerliga effektivitet och tillförlitlighet
Visualisering av elsystemets beteende
Optimera dina resurser för maximal driftstid

Aktuellt

Anpassa Energy and Asset Manager efter dina behov

Utvalda widgetar som håller dina datacenter igång samtidigt som de optimerar energi- och resursprestanda

PuE-övervakning
PuE-trend
Senaste händelserna
Tillståndsbaserat prediktivt underhåll

PuE-övervakning

Widgetfunktionalitet

 • Ger realtidsvärdet för PuE (energianvändningseffektivitet) beräknat som totalt inkommande och utgående för anläggningen

Tillgängligt i: ABB AbilityTM Energy Manager

PuE-trend

Widgetfunktionalitet

 • Ger realtidsvärdet för DCiE beräknat som multiplikativ invertering av PuE (1/PuE)

Tillgängligt i: ABB AbilityTM Energy Manager 

Senaste händelserna

Widgetfunktionalitet

 • Varje händelser definieras av tid, resurs och beskrivning
 • Händelser kan filtreras efter: händelser som genereras av utrustningen eller fältenheterna, händelser som genereras av användarskapade varningar, händelser relaterade till förändrade resurshälsotillstånd och händelser för anslutningsproblem

Tillgängligt i: ABB AbilityTM Asset Manager 

Tillståndsbaserat prediktivt underhåll

Widgetfunktionalitet

 • Identifiering av hälsoindex per produkt med stöd av AI

 • Visar produkters tillstånd, händelser, underhållsaktiviteter, dokumentation med mera

Tillgängligt i: ABB AbilityTM  Asset Manager

Förenklad energihantering

Övervakning

Visualisera anläggningsdata med förkonfigurerade och anpassningsbara instrumentpaneler och dela dem med teamet

Rapportering

Få schemalagda Excel- och PDF-rapporter med relevant anläggningsinformation

Energirevision

Håll förbrukningen under kontroll, förbättra effektiviteten och övervaka energiprestandaindikatorer

Varningar

Automatisera varningar för att få omedelbar feedback om anläggningens status via e-post eller SMS

Kostnadshantering

Kontrollera energiförbrukning, anpassa din kostnadsplan och visualisera den relativa inverkan på energiräkningen

Övervakning av flera tjänster

Övervaka vatten-, gas-, värme- och strömförbrukning på en enda instrumentpanel

Förenklad resurshantering

Resurstillstånd

Få en allmän överblick över dina resurser efter hälsotillstånd, sortera från dåligt till gott tillstånd, utforska diagnos- och prognosinformation

Händelser och aviseringar

Spåra larm och händelser för din anläggning och ställ in aviseringar till ansvarig personal för att reagera snabbt vid varningar

Resurshantering

Få fullständig synlighet för den installerade basen, från realtidsdata till historiska trender, från hälsoanalys till framtida förutsägande insikter, från dokumentation till enhetsinformation, från händelser till tidigare underhållsaktiviteter

Tillståndsbaserat underhåll

Planera underhåll baserat på förslag som genereras av förutsägande analys

Serviceaktiviteter

Schemalägg och spåra underhållsaktiviteter på resurser för att få full synlighet för resursernas livslängd och prestanda

Rapportering

Generera och schemalägg rapporter om anläggningars och resursers tillstånd och prestanda

Mer information

marketplace-purchase-banner (1)
 • Kontakta oss

  Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

  Kontakta oss
Select region / language