KNX egenskaper

KNX kopplar samman alla komponenter i elinstallationen för att skapa ett nätverksanslutet system och säkerställer därigenom att information blir transparent och används i hela installationen. I det här systemet ”kommunicerar” alla användare via en enda busskabel. Därigenom blir det möjligt att integrera alla olika funktionella delsystem i byggnaden till en heltäckande lösning.

Komplett produktsortiment

I ABB i-bus® KNX-produktsortimentet ingår komponenter som täcker hela spektrat av tillämpningar i dagens byggnader, från styrning av ljus och solskydd till värme, ventilation, säkerhet, energihantering och mycket mer.

Belysning

Lighting_buildings_292x196

ABB i-bus® KNX säkerställer optimal belysning i såväl industri- och kontorsbyggnader som privatbostäder. Belysningsbehovet övervakas och styrs. Dessutom stöds undersystem (till exempel 1 – 10 V belysningsstyrning, DALI) och deras gränssnitt.

Värme, ventilation och luftkonditionering


heating_buildings_292x196

ABB i-bus® intelligent KNX-fastighetsstyrning integrerar värme, luftkonditionering och ventilation till en sammanhängande och effektiv klimatkontroll. Uppmätta temperaturvärden i rummen registreras och skickas till värme- och klimatkontrollen för att ge optimal temperatur och luftkvalitet.

Solskydd


shading_buildings_292x196

Sensorstyrda rullgardiner, fönster och persienner med ventiler som styrs av solens läge möjliggör optimala belysningsförhållanden och bidrar till förbättrad klimatkontroll i rummet.

Säkerhet


security_buildings_292x196

Kombinationen av ABB:s komponenter för säkerhetsteknik (till exempel rökdetektorer, fönsterkontakter) och ABB i-bus® KNX-enheterna (säkerhetsterminaler och säkerhetsmodul) ger optimal övervakning av byggnaden och varningar mot obehöriga intrång. Dessutom ger nödanropsstationer möjlighet till omedelbara aviseringar om det behövs hjälp. Det går även att integrera tekniska detekteringslarm (vatten, rök, gas).

Energihantering


energymgmt_buildings_292x196

ABB i-bus® KNX är konstruerat för att minska driftskostnaderna för byggnader och använda den energi som krävs enligt efterfrågan och så ekonomiskt som möjligt. De mångsidiga styrnings- och gränssnittslösningarna i ABB i-bus® KNX-systemet för intelligent byggnadsstyrning lämpar sig särskilt väl för ändamålet.

Användaråtgärder


useroperation_buildings_292x196

En tydlig återgivning av styrprocesserna i en byggnad är ett krav för bekväm och säker drift. Status visas med mångsidiga kontroll-, signal- och driftenheter. Användarinmatning görs med knappar, på pekskärmspanelen eller på en dator.

Mer information om KNX

Select region / language