KNX installation

ABB i-bus® KNX använder busskabel för att ansluta enheter och system, som värme och belysning, till ett gemensamt nätverk. Om varje tillämpning skulle utformas var för sig – som är det vanliga – skulle den sortens nätverksanslutning endast vara möjlig med höga kostnader och stora tekniska utgifter.

Vill du ha produktinformation eller service?

KNX-strukturen

Den KNX-struktur som skapas är mycket flexibel till sin utformning tack vare enheternas möjliga anslutningar: det går att skapa linjära, trädformade och stjärnformade kopplingskonfigurationer.

KNX-topologin

KNX-topologin är ordnad i linjer som kan anslutas till varandra via kopplare beroende på nätverkets storlek. Enheterna i respektive linjer (sensorer och aktorer) matas med en strömförsörjning (30 V), som gör att hela KNX-bussystemet kan konfigureras med över 50 000 bussenheter.

Kommunikationsmediet – KNX-kabeln

Enkelt uttryckt består KNX-bussen av ett par partvinnade trådar (kabeltyp, t.ex. YCYM 2 x 2 x 0,8 eller J-H(ST) H 2 x 2 x 0,8 halogenfri) som ansluter KNX-enheterna. Via den kabeln överförs datatelegram, och elektroniken i bussenheterna strömförsörjs. KNX-systemet kan även utökas över IP-nätverk.

Mer information om KNX

Select region / language