KNX fördelar

Jämfört med klassiska elinstallationer ger ett intelligent kontrollsystem för byggnader märkbara fördelar. Alla olika funktionsdelsystem i byggnaden integreras via en bussanslutning till ett enda kommunikationssystem. Det gör det möjligt för delsystemen att samverka på ett optimalt och energieffektivt sätt, något som är nästan omöjligt med konventionell teknik.

Vill du ha produktinformation eller service?

Högre komfort, högre effektivitet, högre säkerhet


morecomfort_buildings_292x196Styrsystem för intelligenta byggnader gör det möjligt att realisera en komplett lösning enligt dina projektpartners och kunders önskemål, vare sig de är köpare, hyresgäster eller operatörer. Funktionerna hos ABB i-bus KNX kan anpassas snabbt och enkelt för att passa den enskilda fastighetens behov och användning. Systemet garanterar lägre energikostnad, skräddarsydd styrning av alla elförbrukare och erbjuder samtidigt bästa möjliga säkerhet för människor och egendom.
 

En klok investering


investment_building_292x196

Att använda ABB i-bus KNX innebär kostnadsfördelar genom hela livstiden: från planering och implementering, genom byggfasen, försäljning eller uthyrning, ända till drift och administration. Det säkerställer att byggnaden förblir uppdaterad och lönsam på lång sikt och att amorteringsperioden blir kort.

KNX-standarden

knx_logo_292x196

KNX är det första globalt standardiserade systemet för att automatisera bostadshus och kommersiella fastigheter enligt (ISO/IEC 14543-3), den europeiska standarden (CENELEC EN 50090, CEN EN 13321-1 och 13321-2), den kinesiska standarden (GB/Z 20965) och USA-standarden (ANSI/ASHRAE 135).

ETS – Den universella programvaran för KNX

ets_software_292x196

Man kan enkelt välja produkter från en databas genom att dra och släppa, ställa in parametrarna och ansluta sensorer och manöverdon till varandra. Efter att en KNX-installation har tagits i drift, hjälper programverktyget ETS till att skapa projektdokumentationen. ETS kan köras under aktuella versioner av Microsoft Windows®. ABB erbjuder omfattande utbildningsprogram för att parametrisera och driftsätta ABB i-bus® KNX-systemet.

Mer information om KNX

Select region / language