Serviscentraler för reservkraft

CDCR 63, SDCR 125

Kabeldon förmonterade fördelningscentraler med 3-polig reservkraftsomkopplare, intag och mätning finns i två varianter:

  • CDCR 63 med direktmätning. Serviskabeln ansluts på plint för max 50 mm² Al/Cu
  • SDCR 125 med trafomätning
  • Kapslingarna är testade enligt krav i SS-EN 61439-5 och uppfyller kraven för arktiskt klimat
  • Kapslingarnas kapslingsklass IP34D
Samtliga komponenter som behövs för att kunna ansluta serviskabel finns på plats. Utgående grupper ingår ej.


Egenskaper

  • Elkopplare och brytare uppfyller kapslingsklass IP2X enligt SS-EN 60529
  • Abonnentlås till ovandel och DIN-lås till underdel samt nycklar ingår
  • Anpassade för TN-C-S
  • I CDCR är fundamentet för uppställning integrerat i kapslingen, både för motering på golv eller i mark om den ska monteras utomhus
  • Till SDCR görs tilval av fundament beroende på om den ska monteras inomhus, på vägg, golv eller utomhus i mark

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Select region / language