Kabeldon fördelningscentraler (KLIP-centraler)

Fördelningscentraler för utomhusbruk

Kabeldon fördelningscentraler (KLIP-centraler) är utvecklade efter kundönskemål. Strömtrafomätning, direktmätning eller enbart fördelning.

Fördelningscentraler (KLIP-centraler) används med fördel i olika applikationer som eldistribution, fastigheter, hamnar, flygplatser, sportanläggningar, byggplatser, industri, jordbruk, järnvägar och kommunikationssystem.

Kapslingsklass IP34D


Fördelar
  • Enkelt, kompakt, flexibelt, personsäkert, driftsäkert och överskådligt
  • Finns som förmonterade på E-nr
  • Centralerna bygger på Kabeldons kapslingsserier CDC och SDC
  • Centralerna bereds i ConnectIT - som du kostnadsfritt kan ladda ner

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Vårt erbjudande

Produkter, dokumentation och verktyg

Relaterade erbjudanden

Select region / language