Fördelningscentraler för laddning av elfordon norr om Polcirkeln

Fördelningscentraler för laddning av elfordon norr om Polcirkeln

Ett elnätsbolag i finska Lappland ansluter nya snabbladdare till nätet med ABB Kabeldons väl beprövade och robusta fördelningscentraler.

En växande turism innebär att behovet av laddstationer för elfordon ökar snabbare i norra Finland än i många andra regioner. Arctic Circle Energy och Water Ltd (”Neve” av det finska företagsnamnet Napapiirin Energia ja Vesi) är en föregångare när det gäller elfordon i finska Lappland. Förutom energidistribution hanterar Neve ungefär 30 laddstationer inom sitt stora distrikt.

”Kunderna till vår laddningsservice är främst turister som behöver ladda sina elbilar utefter vägen, helst snabbt. Vi har tillhandahållit laddningsservice sedan 2015 och trenden är att efterfrågan fördubblas varje år”, säger Jouni Karasti, Neves utvecklingschef.

Neve utökade sitt nät av laddstationer sommaren 2021 genom att installera två nya 150 kW snabbladdare vid sin servicestation i Eteläkeskus i Rovaniemi intill riksväg 4 i Finland. Båda laddstationerna är anslutna till elnätet med ABB Kabeldons fördelningscentral.

”ABB Kabeldons fördelningscentraler är en nödvändig produkt för oss”, säger Neves utvecklingschef Jouni Karasti.
”ABB Kabeldons fördelningscentraler är en nödvändig produkt för oss”, säger Neves utvecklingschef Jouni Karasti.
center

Möjlighet till utbyggnad och hållbarhet viktiga egenskaper

Neve ville att infrastrukturen i de centrala servicestationerna skulle ha plats för framtida expansion och möjlighet att öka laddstationens anslutningseffekt samt att det vid behov skulle gå att ansluta flera laddpunkter.

Neve ville också investera i en lösning som skulle vara hållbar i alla avseenden. De robusta kapslingarna från Kabeldon har särskilt lång livslängd tack vare den kraftiga men ändå flexibla strukturen.

”Skåpen tar inte skada ens om en snöplog kör in i dem, de är otroligt tåliga”, säger en tacksam Karasti. ”Vi har redan hundratals kabelskåp från Kabeldon av olika storlekar i vårt distributionsnät, det är en helt nödvändig produkt för oss.”

För Neve var det dessutom viktigt att ha möjlighet att ansluta laddstationer från olika tillverkare till skåpen eftersom laddstationerna kommer att bytas ut flera gånger under kabelskåpens tekniska livslängd.

De robusta kapslingarna från Kabeldon har särskilt lång livslängd tack vare den kraftiga men ändå flexibla strukturen.
De robusta kapslingarna från Kabeldon har särskilt lång livslängd tack vare den kraftiga men ändå flexibla strukturen.
center

Standardskåpen kan enkelt anpassas efter behov och krav

I ett lågspänningsnät är ett kabelskåp en grundläggande standardkomponent som distribuerar elen till olika platser. De kabelskåp eller fördelningscentraler som används för laddstationerna är Kabeldons förmonterade 630 A med några få tillbehör. De har levererats av grossisten Onninen. Neve har använt sig av Onninen i många år tack vare den snabba och utmärkta servicen.

”Vi skapade plats för energimätare i fördelningscentralen. Vi kompletterade också med säkringslastfrånskiljare som kan läggas till och bytas efter behov om och när kraftigare laddare ansluts till centralen”, förklarar Mikko Meriläinen, försäljningschef på Onninen.

”I takt med att hela branschen utvecklas kommer förmonterade fördelningscentraler naturligtvis i framtiden att finnas tillgängliga från lager.”

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp