Intelligenta kabelskåp - en outnyttjad möjlighet

ABB har idag en ansenlig mängd installerade kabelskåp och fördelningscentraler runt om i Sverige. Grå och osynliga för de flesta utgör de en samhällskritisk men på många sätt outnyttjad infrastruktur. Nu håller detta på att ändras.

Allt fler upptäcker skåpens potential i framtidens stadsutveckling och hur de kan samspela med ny teknik i den uppkopplade smarta staden. I Lund har kabelskåp från ABB blivit viktiga noder i sensornätverk och skapat ett nytt affärsområde för det kommunala energibolaget.

- Kabelskåpen har fungerat på ungefär samma sätt i årtionden. Nu har utvecklingen av framtidens stadsbyggnation, och de behov som där uppstår, lett till att ett flertal intressenter identifierat deras potential. Genom att addera nya funktioner och teknik finns möjlighet att utöka dess användningsområde och värde för samhället. ABB, som är en ledande aktör inom kabelskåp och smart ny teknik, vill vara en del av denna utveckling och stötta samhällets framtida behov, säger David Viktorsson, global produktchef på ABB i Alingsås.

ABB:s intelligenta och tåliga kabelskåp kan utrustas med all sorts mätutrustning och sensorer och även kommunicera med tredje part sensorer som exempelvis samlar in data om luftkvalitet, buller och trafikflöden.
ABB:s intelligenta och tåliga kabelskåp kan utrustas med all sorts mätutrustning och sensorer och även kommunicera med tredje part sensorer som exempelvis samlar in data om luftkvalitet, buller och trafikflöden.
center

Designade för att inte synas utgör de grå skåpen en så självklar del av samhället och eldistributionen att de flesta inte ens tänker på att de finns. Tills nu. Allt fler elbolag och kommuner inser nu att de redan sitter på en stor oupptäckt potential, en lite dold infrastruktur som kan användas mer kreativt och göra digitaliseringen av staden mer kostnadseffektiv.

- Istället för att leta nya platser att installera sensorer och kommunikationsutrustning på finns här en redan befintlig infrastruktur. Och en idealisk sådan. En infrastruktur som redan har tillgång till energi, finns överallt i närheten av bostäder, företag och befolkning och består av väderskyddade och tåliga installationer som har plats för utrustning som kan stötta en rad nya applikationer och användningsområden, säger David Viktorsson.

Mängder med applikationsområden

Intelligenta kabelskåp kan fungera som kommunikationshubbar för elmätning av bostäder och företag. De kan utrustas med uppkopplade sensorer som övervakar lågspänningsnätet. Sensorer som mäter temperatur, acceleration eller ljus kan varna automatiskt om ett skåp blivit överhettat, påkört eller om en lucka skulle stå öppen. Personal kan då snabbt rycka ut och åtgärda felet för att undvika personfara och strömavbrott.

Skåpen kan också utrustas med sensorer och mätutrustning för yttre förhållanden, som mätning och kommunikation av bullernivåer, luftkvalitet och väglag. De kan även kommunicera med tredje parts sensorer, som exempelvis mäter om en parkeringsplats är ledig eller om en soptunna är full och behöver tömmas.

- Det roliga och spännande med intelligenta kabelskåp och smarta städer är att ingen riktigt vet vartåt utvecklingen är på väg, utan det visar sig allt efterhand vi testar tekniken tillsammans med våra kunder, säger Philip Wallman, global produktchef för kabelskåp på ABB i Alingsås.

  • I Lund har det kommunala energibolaget Kraftringen skapat ett uppkopplat sensornätverk mitt i staden med hjälp av 18 kabelskåp från ABB. Foto: Caroline Wendt/Future by Lund
  • David Viktorsson, global produktchef på ABB i Alingsås.
  • Philip Wallman, global produktchef för kabelskåp på ABB i Alingsås.

Ett smart sensornätverk i Lund

Och det är vad som skett i Lund. Här har det kommunala energibolaget Kraftringen skapat ett uppkopplat sensornätverk mitt i staden med hjälp av 18 kabelskåp från ABB.

För tillståndsövervakning av kabelskåpen har man installerat sensorer för temperaturmätning. Kraftringens personal kan nu övervaka skåpens status på distans och snabbt rycka ut och åtgärda fel som uppstår.

I detalj går det till så att informationen från sensorn skickas vidare till en bluetoothnod i samma skåp, och sedan vidare till en central nod i kabelskåpens meshnät, försedd med Narrowband IoT-teknik. Därifrån skickas informationen till en Internet of Things-plattform där den bearbetas, analyseras och presenteras.

Meshnätet samlar även in data från andra sensorer i området.

- Vi har satt upp radarsensorer vid två av våra  laddplatser för elbilar på torget som kommunicerar med meshnätet. Innan såg platserna tillgängliga ut så länge inte laddaren var igång men nu får vi även information om bilar som står och blockar platsen utan att ladda. På sikt kan vi koppla detta till en digital tjänst över tillgängliga laddplatser så att folk slipper åka runt och leta i onödan, säger Håkan Skarrie, affärsutvecklare på Kraftringen i Lund.

Smart och billigt utnyttja befintliga kabelskåp

- Vi vill ju bygga den smarta staden men helst så enkelt och billigt som möjligt. Kan man då dra nytta av redan befintlig utrustning och infrastruktur, som i fallet med städernas tusentals kabelskåp som är tåliga, står tätt och har fast spänningsmatning för sensorer som kräver kontinuerlig ström, är ju det bra. Då går digitaliseringen snabbare och projekten blir mer kostnadseffektiva, säger Håkan Skarrie.

Tanken är att meshnät av typen som nu testas i Lund med tiden ska kunna koppla upp allt möjligt i staden.

- De här försöken har öppnat upp ett helt nytt affärsområde för oss på Kraftringen. Nu har vi ett sensornätverk att utgå ifrån och kan jobba vidare på att hitta nya kunder och samarbetspartners och testa olika tekniker och lösningar för att se var det finns nytta och lönsamhet, säger Håkan Skarrie.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp