Serviscentraler för transformatormätning

Kabeldon förmonterade serviscentraler finns i sju varianter för 125A till 630A. Samtliga komponenter som behövs för att kunna ansluta serviskabel, montera strömtransformatorer, kortslutningsplint och mätare finns på plats. Utgående grupper ingår ej.

  • Kapslingarna är testade enligt krav i SS-EN 61439-5 och uppfyller kraven för arktiskt klimat
  • Kapslingarnas kapslingsklass är IP34D

Fördelar
  • Till SDCS varianterna görs tillval av fundament beroende på om den skall monteras inomhus, på vägg, golv eller utomhus i mark
  • I CDCS 16015 är fundament för uppställning integrerat i kapslingen både för montering på golv, eller i mark om den skall monteras utomhus

Egenskaper

  • Utrymmet för utgående grupper varierar från 5 till maximalt 17 beroende på vilken storlek av central som väljs
  • Elkopplare och brytare uppfyller kapslingsklass IP2X enligt SS-EN 60529
  • Abonnentlås till ovandel och DIN 3-lås till underdel samt nycklar ingår
  • Anpassade för TN-C-S

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Select region / language