Serviscentraler för direktmätning

CDCS 25 M, CDCS 63 M, CDCS 2520, CDCS 6320

Kabeldon förmonterade serviscentraler för direktmätning för 25 A och 63 A är kompletta med nödvändiga komponenter för att ansluta serviskablar samt utgående kabel.

 • Kapslingarna är testade enligt SS-EN 61439-5 och uppfyller kraven för arktiskt klimat
 • Kapslingsklass för kapslingar, IP34D


Fördelar

 • Fundamentet är integrerat i kapslingen både för uppställning på golv inomhus, eller i mark för installation utomhus

Egenskaper för lågbyggt mätarskåp CDCS 25 M, CDCS 63 M

 • Godkänd för placering i publik miljö.
 • Inkommande plint under plomberbar kåpa. 6-50mm2 som standard. Kan fås med större anslutning på förfrågan.
 • 5+7 lediga DIN-moduler för montage av t.ex. MCB, jordfelsbrytare och schukouttag.
 • Tilläggsmodul CDCS CM med ytterligare 2x4 DIN-moduler.
 • Plats för elleverantörens ventilavledare under plomberbar kåpa.
 • Uttagsöppning ställbar upp till Ø60mm.
 • Abonnentlås

Egenskaper för CDCS 2520, CDCS 6320

 • I centralerna finns utrymme för max 6 utgående grupper av typ SLD 000
 • Vid utökning med fler grupper än en, välj tre st ADI 95 samt SLD 000 och PE-/N klämma efter behov
 • Serviskabeln ansluts på plint för max 50 mm² Al/Cu
 • Elkopplare och brytare uppfyller kapslingsklass IP2X enligt SS-EN 60529
 • Abonnentlås till ovandel och DIN 3-lås till underdel samt nycklar ingår
 • Anpassade för TN-C-S

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Select region / language