MNS med UMC

MNS® erbjuder lösningar för intelligenta ställverkssystem inom ett brett spektrum. Intelligenta system använder fristående mikroprocessorbaserade skydd som byggs in i ställverksmodulerna, i stället för traditionella överströmsskydd. Systemen tillhandahåller en rad fördelar för både slutanvändare och systemutvecklare. MNS® erbjuder flera skydds- och övervakningsfunktioner, flexibilitet, förbättrade mätmetoder och tillämpning av branschstandardiserad kommunikation för integrering i styrsystem.

Fördelar 

 • Uppgradera dina befintliga INSUM ställverk genom att bygga nya ställverksgrupper med UMC
 • Oöverträffad person- och anläggningssäkerhet
 • Skalbarhet och hög funktionalitet
 • Förbättrad driftsäkerhet
 • Integrerad kommunikation
 • Öppen kommunikation
 • Snabb feldetektering med snabba åtgärder

Egenskaper

 • Med flera val- och kombinationsmöjligheter för den skalbara enheten kan motorskyddsbrytaren tillhandahålla flera funktioner för motorstyrning, skydd, övervakning och kommunikation.
 • Med det flexibla konfigureringsverktyget går det att skapa tillämpningar med anpassad styrlogik.
 • Genom olika typer av fältbusskontakter kan de intelligenta motorskyddsbrytarna kommunicera med styrsystemet via öppna fältbussar.
 • Ett grundläggande motorskydd med valbara spänningsenheter, I/O-utbyggnadsmoduler och jordfelsbrytare. Motorstyrenheten är skalbar för att passa olika applikationer

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language