Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Nödstopp och tryckknappar

Nödstopp används för att maskinen ska kunna stängas av om den går sönder eller om någon är i fara. Vi erbjuder olika typer av traditionella svampformade nödstoppsknappar för olika typer av montering och miljöer. Vi erbjuder även linnödstopp som gör att nödstoppet kan aktiveras från valfri plats längs den monterade draglinan.

Vill du ha produktinformation eller service?

Nödstopp och tryckknappar

Loading documents