Kopplingsur digitalt, timer

Enkel att programmera och halverar din energiförbrukning.

Med ABB:s digitala kopplingsur, timer kan du anpassa energiförbrukningen till dina individuella behov.

Belysning, uppvärmning, ventilation och trädgårdsbevattning kan enkelt styras med ett anpassat schema som bara använder den energi som behövs. DBT digitala kopplingsur, timer, monteras på DIN-skena och  är idealisk för att programmera driften enligt scheman per dag, vecka eller år i bostäder samt kommersiella och industriella tillämpningar.

Förutom att spara energi kommer appen DBT-timer, som finns på svenska, också att bespara dig upp till 80 % av den tid och energi du annars skulle lägga på driftsättning.

Upptäck också våra analoga kopplingsur, timers.

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Fördelar

Enkel att programmera

  • Välj mellan dags-, vecko- och årsscheman
  • Astronomiska funktioner och grynings- och skymningsfunktioner
  • Standardprogram, impulsprogram, cykliska program, slumpmässiga program och semesterprogram
  • Automatisk växling mellan sommar- och vintertid
  • Tillbehör som DY DCF77- och DY GPS-antenner, kanalförlängningar och grynings- och skymningsgivare finns också 

Tillförlitlig

  • Kontinuerlig drift även vid strömavbrott
  • Digitalt kopplingsur, timer är utrustat med interna batterier med hög kapacitet
  • Inställningar för datum och klockslag bibehålls även vid strömavbrott

Energieffektiv

  • Använd endast den energi som behövs
  • Beroende på tillämpning och automatiseringsnivå kan 50 % av energin sparas

Enkel programmering ger minskad tid för idrifttagning

Bluetooth-kommunikation i kombination med appen DBT-timer, som finns med svensk text för Android eller iOS garanterar smart konfiguration och snabb visualisering. Funktionen gör också att man kan skapa nya program, styra reläutsignalerna manuellt och aktivera slumpmässig eller cyklisk funktion, visa parametrar och överföra program från en enhet till en annan bara med en smartphone eller surfplatta.

Med DY365 års-timer i kombination med 2CE- eller 4CE-kanalförlängningar är det möjligt att konfigurera upp till 8 kanaler, med en idrifttagningstid som kan minskas med upp till 80% jämfört med en standardkonfiguration.

 Appen finns nu även med svensk text
download-button-app-store-appledownload-button-google-play-store

Tillämpningar

Parker

Programmeringen av kopplingsuret, timern gör att det går att aktivera bevattningssystem automatiskt enligt klockslag för soluppgång och solnedgång, tack vare de integrerade astronomiska funktionerna.

Kommersiella byggnader

I kommersiella byggnader som till exempel kontor kan belysnings-, uppvärmnings- och ventilationssystemen styras baserat på veckodag eller semesterperiod.

Industribyggnader

Möjlighet att styra belysningssystemet i flera rum, tack vare en kanalutbyggnad som gör att den årliga tidsväxlingen kan styra upp till 8 reläer.

Produkter och dukumentation

Relaterade erbjudanden

Select region / language