Napowietrzne szafy sterownicze do automatyzacji sieci dystrybucyjnej

Wiele sieci dystrybucyjnych obejmuje linie kablowe i napowietrzne. Obecnie sieci linii napowietrznych znajdują się głównie na obszarach wiejskich i podmiejskich. W sieciach opartych na liniach napowietrznych zazwyczaj transformatory dystrybucyjne umieszczone są na słupach a dystrybucja energii elektrycznej bezpośrednio do klientów odbywa się za pośrednictwem sieci niskonapięciowych.

Aby zminimalizować czas przestoju i poprawić wartości SAIDI (wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej) i wartości wskaźników SAIFI (wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich), szafy sterujące napowietrzne umożliwiają monitorowanie umożliwiają monitorowanie aparatury pierwotnej jak: odłączników, rozłączników, wyłączników, reklozerów. Dzięki monitorowaniu online można uzyskać informacje w czasie rzeczywistym o sytuacji w każdej podstacji podziału wtórnego. W przypadku wystąpienia zdarzeń sieciowych, szafy sterownicze wykorzystując bezpieczną komunikację umożliwiają zdalne sterowanie aparaturą rozdzielczą oraz umożliwiają wykonywanie innych zdalnych poleceń.

Produkty i rozwiązania ABB

Prawdopodobieństwo wystąpienia awarii oraz potrzeba zdalnego sterowania różnią się od siebie w zależności od rodzaju sieci. Ponadto, niezawodność sieci rozdzielczej jest różnie priorytetowana w różnych częściach sieci. Priorytety są oparte na analizie krytyczności dostaw energii. Poziom i kolejność rozbudowy automatyzacji sieci jest odpowiednio dobierany do potrzeb aplikacyjnych. Rozwiązania szaf sterowniczych ABB wdrożyły elastyczne podejście do spełnienia tych wymagań. Dostępne rozwiązania są pogrupowane w oparciu o ich możliwości na cztery poziomy: (1) monitoring, (2) kontrola w celu zapewnienia izolacji awarii i przywracania zasilania, (3) pomiary umożliwiające zarządzanie przepływem energii, (4) poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie selektywności sieci.

Model działa tak, że funkcje dostępne na niższym poziomie są również dostępne na wyższych poziomach. Na przykład zdalny monitoring i kontrola (poziom 2) jest również dostępny na poziomie 3 i 4. Poziom 4 obejmuje wszystkie funkcje poziomu 1-3 z dodatkiem funkcji zabezpieczeniowych. W większości sieci istnieje kombinacja wszystkich czterech poziomów automatyki sieci rozdzielczych.


Typy szaf sterujących automatyki sieciowej do zastosowań napowietrznych:

 • Do zdalnego monitorowania i sterowania, włączając w to sygnalizację zwarcia.
 • Do pomiarów, wykorzystując nowoczesną technologię przekładników/sensorów aby dostarczyć ważne informacje na temat przepływu energii, obciążenia i jakości każdego punktu pomiarowego w podstacji podziału wtórnego. Można również włączyć funkcję automatycznego sekcjonowania rozłączników.
 • Do ochrony, zapewniając selektywną ochronę wraz z wyłącznikiem i reklozerem, poprawiając jakość i niezawodność sieci przy wsparciu zintegrowanych protokołów komunikacyjnych.

Najważniejsze informacje techniczne

 • Szafą sterowniczą napowietrzną można sterować jednym wyłącznikiem i ośmioma obiektami
 • Można również zintegrować sygnalizację oraz lokalizację zwarcia (FPI)
 • Szafy sterownicze wspierają standardy IEC 60870-5-101 i IEC 60870-5-104 lub Modbus i DNP3.0, jak również natywny protokół komunikacyjny IEC 61850
 • Obsługiwane interfejsy komunikacyjne to światłowody, Ethernet lub interfejsy szeregowe
 • Przekaźnik zabezpieczający wraz z wyłącznikiem zapewnia selektywną ochronę. Poprawia jakość i niezawodność sieci przy wsparciu zintegrowanych protokołów komunikacyjnych

Dlaczego ABB?

 • Rozwiązania oparte na najnowszej, sprawdzonej technologii
 • Szafy sterownicze zostały przetestowane i uznane za doskonałe również w trudnych warunkach klimatycznych
 • Łatwość użycia: łatwość instalacji, uruchomienia oraz utrzymania i konserwacji
 • Szeroki zakres standardowych protokołów komunikacyjnych
 • Przedłużenie cyklu życia wcześniejszych inwestycji i poprawa niezawodności sieci

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language