FC-skydd, en unik standard felströmsbegränsare för inom- och utomhusbruk

Denna standardiserade och kompakta felströmsbegränsarlösning möjliggör snabb och smidig integrering i nya och befintliga system, vilket löser problemen med kortslutningar.

Vid planering eller modifiering av elektriska system är det vanligt med mycket höga kortslutningsfelnivåer i mellanspänningssystem med hög effekt. Dessa kortslutningsfel kan leda till allvarliga skador på den installerade elektriska utrustningen. Genom att sänka felnivån skyddas inte bara den elektriska installationen utan även den potentiella risken för den omgivande miljön.

FC-skyddet består av kompakta kraftenheter (inklusive insatshållare med impulstransformator och strömtransformator, samt insats) för installation i respektive fas i mellanspänningssystemet. Felströmmar detekteras av FC-skyddets kontrollenhet, QR6-B, som kontinuerligt övervakar momentanströmmen.

Kopparbryggan (huvudströmbana) på insidan av den slutna insatsen hos FC-skyddet leder den kontinuerliga strömmen vid normala driftförhållanden. I händelse av en felström öppnas omedelbart huvudströmbanan, triggat av kontrollenheten QR6-B. Kortslutningsströmmen riktas om till en parallellsäkring med hög brytkapacitet, som begränsar kortslutningsströmmen under den första stigningen inom mindre än en kvarts cykel.

FC-skyddet bygger på den väl beprövade och mycket tillförlitliga Is-begränsartekniken, som har funnits sedan 1958, med mer än 3 000 installationer världen över, och FC- skyddet har utvecklats för att möta kraven på inom- och utomhusapplikationer. FC- skyddet en är den perfekta lösningen för standardapplikationer med kortslutningsströmmar på upp till 63 kArms brytkapacitet, märkspänningar på upp till 17,5 kV och märkströmmar på upp till 2 500 A. 

Varför ABB?

  • Unik standard felströmsbegränsare för inom- och utomhusbruk
  • Omedelbar felströmsbrytning innan den första strömtoppen har nåtts.
  • Förebygger höga felströmmar som potentiellt kan orsaka stora skador
  • Standardiserad och kompakt lösning
  • Korta led- och svarstider tack vare standardiserad konstruktionsprocess
  • Snabb och enkel installation
  • Fullt typtestade komponenter för flexibel användning i inom- och utomhusapplikationer av standardtyp
  • Plug&Play-installation
  • Tillgänglig som lösa komponenter för mellanspänningar på upp till 17,5 kV, 2 500 A och 63 kArms brytkapacitet 
Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar