IEC gasisolerad lastfrånskiljare för utomhusbruk Sectos NXB

NXB är en SF6-isolerad lastfrånskiljare för utomhusbruk för kontaktledningar. Den är konstruerad för användning i moderna, telekommunikationsstyrda, automatiserade distributionssystem.

NXB är en ny SF6-isolerad lastfrånskiljare med tillslagsförmåga vid fel och används för både vanliga kontaktledningar och BLX-linjer med isolerade ledare. Den är specialkonstruerad för användning i moderna, telekommunikationsstyrda automatiserade distributionssystem. NXB erbjuder tillförlitlig, underhållsfri drift även i de mest krävande väderförhållandena inklusive saltbemängd luft, korrosiva industriella föroreningar, snö och is.

Märkdata
Märkspänning (kV)
12 - 24
Märkström (A)
630

NXB:s motormanövrering (tillval) är inbyggd i fjädermekanismen och ansluten till styrskåp med en styrkabel. Behovet av mekaniska kopplingar och inställningar elimineras. Manuell manövrering är möjlig genom att vrida manöverspaken med en isolerad krokstång. Säker och enkel jordning är möjlig genom att ställa trelägesbrytaren i jordningsläget.

Strömtransformatorer kan monteras runt genomföringarna.

Fjärrstyrning
NXB kan förses med ett stolpmonterat styrskåp av rostfritt stål med kapslingsklass IP55. Skåpet innehåller:

  • 24 V DC batteri med batteriladdare
  • Styrning till/från, fjärrstyrt/lokalt
  • Batteriövervakningsenhet
  • VT-matningsfel
  • Radio och RTU (enligt standarder godkända av kunden)
  • Jordfelsindikator
  • Automatisk sektionering

Ett styrskåp kan styra upp till fyra NXB-brytare.

 Varför ABB?

  • Globalt välkänt varumärke
  • Globalt nätverk med servicekontor för kundsupport
  • Kontinuerlig utveckling som tillgodoser föränderliga behov

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar