Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Mättransformatorer och sensorer

Mätning av ström och spänning från 0,6 kV till 69 kV för skydd och övervakning av mellanspänningssystem.

Elektriska värden i strömförsörjningssystem spänner över ett mycket stort område. Därför är det nödvändigt att matcha respektive strömmar och spänningar med lämpliga mät-, skydds- och kontrollinstrument.

ABB tillverkar mättransformatorer enligt ANSI, IEC, GOST, GB, BS och DIN-standarder samt även andra standarder om så behövs.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Visa erbjudande för:

Mer information

Relaterade erbjudanden