Mättransformatorer och sensorer

Mätning av ström och spänning från 0,6 kV till 69 kV för skydd och övervakning av mellanspänningssystem.

Elektriska värden i strömförsörjningssystem spänner över ett mycket stort område. Därför är det nödvändigt att matcha respektive strömmar och spänningar med lämpliga mät-, skydds- och kontrollinstrument.

ABB tillverkar mättransformatorer enligt ANSI, IEC, GOST, GB, BS och DIN-standarder samt även andra standarder om så behövs.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Visa erbjudande för:

Mer information

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar