Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Kontaktorer

Vill du ha produktinformation eller service?

För styrning och skydd

Kontaktorer används för att styra elapparater inom industrin, i tjänstesektorn, i marinsektorn etc. Tack vare vakuumbryttekniken kan kontaktorerna fungera i mycket svåra miljöer. De är lämpliga för styrning och skydd av motorer, transformatorer, effektfaktorkorrigeringsbankar, kopplingssystem etc. Om de kompletteras med lämpliga säkringar kan de användas i kretsar med felnivåer upp till 50 kA.

Varför ABB?

  • Låg klippström
  • Stort antal kopplingar
  • Försumbart behov av hjälpspänning
  • Lång elektrisk och mekanisk livslängd

Vårt erbjudande

Relaterade erbjudanden

Loading documents