Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Mellanspänningsbrytare för inomhusbruk

Vakuum- och SF6 gas-brytare för primära och sekundära kraftdistributionsnät upp till 40,5 kV, 4 000 A, 63 kA.

ABB:s vakuumbrytare för inomhusbruk är perfekt lämpade för koppling av kortslutningsströmmar, luftledningar och kablar med eller utan last, transformatorer och generatorer, motorer, rundstyrningssystem och kondensatorer, även parallellkopplade.

SF6-brytare genererar inga överspänningar i drift och är därför även mycket lämpade för eftermontering, uppgradering eller utbyggnad av äldre installationer där motorn och kabelisoleringsmaterialet kan vara särskilt känsligt mot dielektrisk påfrestning.

Inomhuseffektbrytare för sekundär distribution lämpar sig för användning i obemannade transformatorstationer för mellanspänning/lågspänning som saknar extra strömförsörjning.

Varför ABB? 

  • Komplett konstruktions- och tekniksupport
  • Produkter som är skräddarsydda för att tillgodose kraven på din lokala marknad
  • Korta ledtider
  • Snabb respons

Vårt erbjudande

Vill du ha produktinformation eller service?

Visa erbjudande för:

Relaterade erbjudanden