Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Mellanspänningssensorer

För mätning av strömmar och spänningar nödvändig för skydd och övervakning i mellanspänningssystem.

Elektroniska mättransformatorer (sensorer) erbjuder ett alternativt sätt att mäta ström och spänning. Sensorer baserade på alternativa principer har introducerats som efterföljare till konventionella mättransformatorer för att drastiskt minska storleken, öka säkerheten och för att tillhandahålla en bättre standardisering av märkdata samt ett bredare användningsområde. Dessa beprövade principer kan endast utnyttjas fullt i kombination med mångsidiga elektroniska reläer.

Produktprogram

  • Strömsensorer inomhus: strömmätning med hög linjäritet och brett dynamiskt mätområde, baserad på Rogowskispole-principen
  • Spänningssensorer inomhus: icke-mättningsbar, linjär, ferroresonansfri spänningsmätning, baserad på en resistansdelare
  • Kombisensorer inomhus: ström- och spänningsmätning samt spänningsindikering integrerade i samma kompakta gjuthartsenhet 

Varför ABB?

  • Förbättrad tillgänglighet, kompakt utförande, prestanda och säkerhet för mellanspänningsställverk
  • Förenklad konstruktion och logistik

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Populära länkar

Webbflöden