Ljusbågsvakt REA

En snabb och selektiv ljusbågsvakt för luftisolerade lågspännings- och mellanspänningsställverk är en självklar del i moderna ställverksfack. Det är en säkerhetsinvestering för äldre ställverksfack som skyddar människor mot skador och förhindrar eller minskar materialskador.

Ljusbågsvakten REA detekterar det intensiva ljuset från själva ljusbågen enbart, eller känner av ljuset från ljusbåge och överström i fas eller nolla samtidigt. När ett ljusbågsfel detekteras avger REA-systemet utlösningskommandon inom mindre än 2,5 ms till alla brytare som matar till felzonen. Dessutom hjälper REA-systemets driftindikatorer underhållspersonalen att snabbt lokalisera felzonen.

Produktomfattning

  • REA 101 huvudmodul: Kan användas som fristående enhet eller i kombination med andra REA 101-moduler och utbyggnadsmoduler
  • REA 103 utbyggnadsmodul: Används för att utöka ljusbågsvaktens detektionsområde med två sensorfibrer av sling- eller radialtyp
  • REA 105 utbyggnadsmodul: Detekterar ljusbågar med sensorfibrer av slingtyp eller radiell typ. Två halvledarutgångar med hög hastighet för brytarutlösning. Kan fungera som informationslänk för överström mellan två REA 101-huvudmoduler
  • REA 107 utbyggnadsmodul: Detekterar ljusbågar med hjälp av åtta radiella linssensorer

Varför ABB?

  • Minimerar materialskador, förbättrar driftpersonalens säkerhet och möjliggör en smidig återställning efter avbrott
  • Redundant, momentanutlösande och felsäker ljusbågsvakt
  • Ljusbågsdetektering med hjälp av fiberoptiska ljussensorer
  • Integrerad och snabb överströmsdetektering som säkerställer problemfria utlösningsbeslut
  • Fiberoptiska sensorer kan användas som övervakade fiberslingor eller radiella fibrer, det finns även sensorer av linstyp

Vårt erbjudande

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Select region / language

Populära länkar