Kraftdistribution i Rom med smart ABB-teknik

ACEA behövde förbättra tillförlitligheten för eldistributionen i Rom. Nu ska samma ABB-lösning användas för hela det sekundära eldistributionsnätet.

Målet var ett smart elnät med färre och kortare strömavbrott, en förbättrad kontinuitet i den sekundära mellanspänningsdistributionen.

För att uppnå målen användes ny och smart teknik från ABB som inte bara reducerar elavbrott utan också minskar energiförlusterna och förbättrar den övergripande belastningskapaciteten i elnätet genom att mängden distribuerad generering ökar.

ACEA ställde också mycket höga krav på att lösningen måste vara kompakt på grund av svårigheten att utföra underhåll och byta utrustning i de trånga utrymmena i befintliga stationer. En ny typ av återinkopplingsrelä för sekundära stationer, HySec, som integrerar en brytare och en frånskiljare i samma enhet passade perfekt.

I den här exceptionellt kompakta lösningen, som baseras på ett UniSec-ställverk och är utrustad med HySec-flerfunktionsapparatur, är ställverksfacket bara 500 mm brett men har ändå plats för all nödvändig skydds-, kommunikations- och automationsutrustning. 

ABB:s lösning

I projektet har två primära och 76 sekundära stationer uppgraderats och sammanlagt 70 km nya mellanspänningslinjer har dragits för att distribuera el till ca 1 200 hushåll och sju industrianläggningar i området Malagrotta-Ponte Galeria i Italiens huvudstad. Mellanspänningslinjerna har anslutits till fyra distribuerade kraftverk, ett solcellsbaserat och tre gasturbinsdrivna.

ABB:s smarta lösningar för eldistribution förbättrar distributionssystemets tillförlitlighet genom avancerad automation och logisk selektivitet som använder IEC 61850-standarden för stationsautomationssystem. Lösningen förlitar sig på horisontell GOOSE-baserad kommunikationsteknik för att förbättra datainhämtning och uppnå sömlös kommunikation mellan stationer och från stationer till kontrollcentret. GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events) utgör en del av standarden IEC 61850. Kommunikationen mellan de intelligenta enheterna och stationerna upp till övervakningskontroll- och datainhämtningssystemet (SCADA) sker via trådlöst nätverk.

ABB:s avancerade reläskydd REC615 används för att styra, övervaka och skydda kablarna och ger överlägsen feldetektering och fellokalisering. För att förbättra tillförlitligheten och se till att strömavbrott blir kortare och mindre frekventa, bygger ABB:s lösning på logisk selektivitet mellan skyddsreläerna, eftersom det är ett effektivt tillvägagångssätt för att minska det område som påverkas av ett fel. En annan fördel är flexibiliteten att använda olika automationsnivåer för olika delar av nätet.

För att förbättra selektiviteten i nätet, och därigenom se till att eldistributionen förblir obruten och minska energiförluster, ger dessutom ström- och spänningssensorer med hög noggrannhet mycket exakta mätningar åt reläskydden.

Läs mer om:


Relion 615-serien - reläskydd för skydd och styrning i eldistributionsnät
UniSec - mellanspänningsställverk för sekundärdistribution upp till 24 kV, 1 250 A, 25 kA
HySec -  integrerar effektbrytare, linjefrånskiljare och jordningskopplare
IEC 61850 - global standard för kontrollanläggningar


  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar