Generatorskydd och styrning REG630 IEC

REG630 är en heltäckande IED för skydd, kontroll, mätning och övervakning av små och medelstora generatorer och generator-transformatorenheter i elproduktions- och eldistributionssystem.

REG630 ingår i ABB:s produktfamilj Relion® och produktserien 630. Reläerna i 630-serien kännetecknas av funktionell skalbarhet och flexibla konfigurationsmöjligheter. REG630 är avsett att användas som huvudskydd för synkrongeneratorer och ger ett fullständigt skydd vid start och normal drift för både generatorn och drivmotorn. REG630 används oftast i små och medelstora dieselkraftverk, vattenkraftverk, kraftvärmeverk och ångkraftverk.

Den fördefinierade konfigurationen är avsedd för direktanslutna generatoraggregat och kan antingen användas som den är eller enkelt skräddarsys efter tillämpningsspecifika krav med fritt valbara funktioner.

REG630 kan användas med antingen enkel eller dubbel samlingsskena, med en eller två brytare och med flera olika typer av kopplingsanordningar. Det har också stöd för ett stort antal manuella och motordrivna frånskiljare och jordningskopplare. REG630 kan därför användas för att styra olika typer av ställverk.

REG630 överensstämmer fullt ut med standard IEC 61850 för kommunikation. Dessutom stöds både vertikal och horisontell kommunikation, inklusive GOOSE-meddelanden med binära och analoga signaler. REG630 har även stöd för kommunikationsprotokollen DNP3 (TCP/IP) och IEC 60870-5-103 (seriella). Dessa kommunikationsprotokoll (inklusive IEC 61850) möjliggör sömlös anslutning till olika stationsautomations- och SCADA-system.

 Varför ABB?

  • Flexibla skyddsreläer för synkrongeneratorer
  • Differentialskydd, 3:e övertonsbaserat jordfelsskydd för statorer, bakströmsskydd och effektiva förbindelseskydd för distribuerad elproduktion
  • Styrning av två brytare och totalt åtta frånskiljare och jordningskopplare
  • Fritt konfigurerbara funktioner som möjliggör anpassning efter tillämpningsspecifika krav
  • Stort integrerat eller separat HMI

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar