Ledningsskydd och styrning REF630 IEC

REF630 är en heltäckande IED ledningsrelä för skydd, styrning, mätning och övervakning av ledningar i distributionssystem för elnätsbolag och industrier, t.ex. radiella, slingmatade och maskade distributionsnät med eller utan distribuerad elproduktion. REF630 lämpar sig också perfekt för styrning av ledningsfack.

REF630 ingår i ABB:s produktfamilj Relion® och 630-serien för skydd och styrning. Reläerna i 630-serien kännetecknas av funktionell skalbarhet och flexibla konfigurationsmöjligheter. REF630 är avsedda som huvudskydd för luftledningar och kablar i isolerade, resistansjordade, kompenserade eller direktjordade distributionsnät.

Det finns fyra fördefinierade konfigurationer som är utformade så att de överensstämmer med de vanligaste kraven för ledningsskydd och styrning. Konfigurationerna är avsedda för öppna/slutna ledningssystem av ringtyp, radiella luftledningar/mixade ledningar, ledningar i ringnät/maskade nät och för sektionering av samlingsskenor. De fördefinierade konfigurationerna kan användas som de är eller enkelt skräddarsys efter tillämpningsspecifika krav med fritt valbara funktioner.

REF630 kan användas med antingen enkel eller dubbel samlingsskena, med en eller två brytare och med flera olika typer av kopplingsanordningar. Det har också stöd för ett stort antal manuella och motordrivna frånskiljare och jordningskopplare. REF630 kan därför användas för att styra olika typer av ställverk.

REF630 överensstämmer fullt ut med standard IEC 61850 för kommunikation. Dessutom stöds både vertikal och horisontell kommunikation, inklusive GOOSE-meddelanden med binära och analoga signaler. REF630 har även stöd för kommunikationsprotokollen DNP3 (TCP/IP) och IEC 60870-5-103 (seriella). Dessa kommunikationsprotokoll (inklusive IEC 61850) möjliggör sömlös anslutning till olika stationsautomations- och SCADA-system. 
 

Varför ABB?

  • Flexibelt skyddsrelä för luftledningar och kabelmatare
  • Distansskydd, felsökare, överströmsskydd och effektivt jordfelsskydd med ett unikt admittansbaserat multifrekvensskydd som ger bättre känslighet och selektivitet
  • Styrning av två brytare och totalt åtta frånskiljare och jordningskopplare
  • Fritt konfigurerbara funktioner som möjliggör anpassning efter tillämpningsspecifika krav
  • Stort integrerat eller separat HMI

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar