Ledningsskydd och styrning

Ledningsskydd, eller mer exakt skydd för luftledningar och kablar, är den vanligaste typen av skydd. Skyddet måste säkerställa att elnätet tillhandahåller energi kontinuerligt. Om ett fel uppstår måste systemet förhindra att felet sprids till välfungerande delar av nätet. Reläerna måste också minimera skador på kablar och annan ansluten utrustning för att säkerheten ska kunna garanteras. 

ABB erbjuder ett stort antal skyddsreläer. Det finns flera mångfunktionella skyddsreläer för olika användningsområden. Vissa skyddsreläer används som generella ledningsskydd (skydd mot överström) och som reservskydd. Det finns även mer specialiserade reläer, till exempel för linjedifferentialskydd.

Varför ABB?

  • Reläer för olika användningsområden
  • Allt från enkla skyddsreläer för reservskydd till mycket specialiserade reläer
  • Reläer för både väletablerade och välbeprövade tekniker och moderna tekniker
  • Ljusbågsdetektering som tillval

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Visa erbjudande för:
Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar