Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Motorskydd och kontroll REM630 IEC

REM630 är en komplett IED för skydd, styrning, mätning och övervakning av medelstora och stora asynkron- och synkronmotorer.

REM630 ingår i ABB:s produktfamilj Relion® och 630-serien för skydd och styrning. Reläerna i 630-serien kännetecknas av funktionell skalbarhet och flexibla konfigurationsmöjligheter. REM630 är avsett att användas som huvudskydd för både asynkron- och synkronmotorer och dessas enheter och ger ett heltäckande skydd vid motorstart och normal drift. REM630 används normalt med effektbrytare eller kontaktorer för medelstora och stora motorer med varierande last i enheter som pumpar, fläktar, kompressorer, valsverk och krossar.

Det finns två fördefinierade konfigurationer som är utformade så att de överensstämmer med de vanligaste kraven för motorskydd och -styrning. Den ena konfigurationen är avsedd för asynkronmotortillämpningar med mellanspänning och den andra för asynkron- och synkronmotortillämpningar som fordrar differentialskydd. De fördefinierade konfigurationerna kan användas som de är eller enkelt skräddarsys efter tillämpningsspecifika krav med fritt valbara funktioner.

REM630 kan användas med antingen enkel eller dubbel samlingsskena, med en eller två brytare och med flera olika typer av kopplingsanordningar. Det har också stöd för ett stort antal manuella och motordrivna frånskiljare och jordningskopplare. REM630 kan därför användas för att styra olika typer av ställverk.

REM630 överensstämmer fullt ut med standard IEC 61850 för kommunikation. Dessutom stöds både vertikal och horisontell kommunikation, inklusive GOOSE-meddelanden med binära och analoga signaler. REM630 har även stöd för kommunikationsprotokollen DNP3 (TCP/IP) och IEC 60870-5-103 (seriella). Dessa kommunikationsprotokoll (inklusive IEC 61850) möjliggör sömlös anslutning till olika stationsautomations- och SCADA-system.

Varför ABB?

  • Flexibla motorskyddsreläer för synkron- och asynkronmotorer
  • Differentialskydd, termiskt överlastskydd, motorstartövervakning och frekvensskydd
  • Styrning av två brytare och totalt åtta frånskiljare och jordningskopplare
  • Fritt konfigurerbara funktioner som möjliggör anpassning efter tillämpningsspecifika krav
  • Stort integrerat eller separat HMI

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden