Digital larmenhet SACO 16D1

SACO 16D1 är en flexibel, fältjusterbar 16-kanals digital larmenhet som används i en mängd olika tillämpningar som kräver övervakning av alarm och signaleringskontakter i kraftstationer, transformatorstationer och industriella processinstallationer.

Larmenheten är även godkänd för användning i installationer på oljeplattformar och för marina tillämpningar. Larmenheten kan dessutom användas i alla tillämpningar där signaler för På/Av skall övervakas.

Den sofistikerade maskin- och programvaran säkerställer maximal driftsäkerhet av självövervakningssystemet och har konstruerats för de mest krävande miljöer. SACO 16D1 ger omedelbar felindikering, felidentifikation och synligt och hörbart alarm i en onormal processituation. Larmkanalerna aktiveras av normalt öppen eller normalt sluten kontakt. SACO 16D1 erbjuder också en metod för felanalyser, vilket innebär att korrigerande åtgärder kan vidtas utan dröjsmål och du behåller full kontroll över processen. Den första larmindikeringen sker via en tydlig fyrsiffrig display på frontpanelen.

Larmenheterna kan användas som oberoende, fristående enheter eller kopplas ihop via en fiberoptisk buss så att de bildar ett fullständigt system för övervakning, sekventiell händelserapportering och datainsamling.

Varför ABB?

  • Flexibel, fältjusterbar 16-kanals larmenhet
  • Fyra reläer med fyra utgångar, d.v.s. två till alarm inom gruppen, en till ett akustiskt larm och en till självövervakningssystemet
  • Sofistikerad maskin- och programvara för självövervakningssystem för driftsäkerhet även i de mest krävande miljöer
  • Beprövad teknik

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar