Digital larmenhet SACO 16D3

SACO 16D3 är en flexibel, fältjusterbar 16-kanals digital larmenhet som används i en mängd olika tillämpningar som kräver övervakning av alarm och signaleringskontakter i kraftstationer, transformatorstationer och industriella processinstallationer.

SACO 16D3 är även godkänd för användning i installationer på oljeplattformar och för marina tillämpningar. Larmenheten kan dessutom användas i alla tillämpningar där signaler för På/Av skall övervakas.

Larmenheten ger omedelbar felindikering, felidentifikation och synligt och hörbart alarm i en onormal processituation. Larmenheten erbjuder också en metod för efterföljande analys av felen, vilket innebär att korrigerande åtgärder kan vidtas utan fördröjning och med bibehållen full kontroll av processen.

SACO 16D3 kan användas antingen som oberoende, fristående enheter eller kopplas ihop via en fiberoptisk buss så att de bildar ett fullständigt system för övervakning, sekventiell händelserapportering och datainsamling.

Varför ABB?

  • Flexibel, fältjusterbar 16-kanals larmenhet
  • Fyra reläer med 4+16 utgångar: två till alarm inom gruppen, en till ett akustiskt larm, en till självövervakningssystemet och ytterligare sexton reläer som används som fältkontakternas efterföljande utgångar eller utgångar för gruppalarm
  • Sofistikerad maskin- och programvara för självövervakningssystem för driftsäkerhet även i de mest krävande miljöer
  • Beprövad teknik

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Related offering

Select region / language

Populära länkar