Digital larmenhet SACO 64D4

SACO 64D4 är en fristående mikroprocessorbaserad larmenhet med 64 larmkanaler. Den används i en mängd olika tillämpningar som kräver övervakning av larm och signaleringskontakter i kraftstationer, transformatorstationer och industriella processanläggningar.

Larmenheten är även godkänd för användning i installationer på oljeplattformar och för marina tillämpningar. Larmenheten kan dessutom användas i alla tillämpningar där signaler för På/Av skall övervakas.

Larmenheten ger omedelbar felindikering, felidentifikation och synligt och hörbart alarm i en onormal processituation. Larmenheten erbjuder också en metod för felanalys i efterhand vilket innebär att korrigerande åtgärder kan vidtas utan fördröjning och med bibehållen full kontroll av processen.

Larmenheterna kan användas som oberoende och fristående enheter eller också kan flera enheter kopplas samman och anslutas till skrivare, terminaler etc. för att bilda fullständiga system för övervakning, händelserapportering och datainsamling. Indikeringssystemets maximala kapacitet är 560 kanaler i ett system och tidsmärkningens upplösning är 10 millisekunder.

Varför ABB?

  • Sluten mikroprocessorbaserad larmenhet med 64 alarmkanaler
  • 16 utgångsreläer, dvs. 14 till alarm inom gruppen, ett till ett akustiskt larm och ett till självövervakningssystemet
  • Små och stora tillämpningar för fristående larmenhet
  • Stora centraliserade eller distribuerade larmsystem med händelserapportering
  • Hög tålighet mot elektriska och elektromagnetiska störningar 

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar