Transformatorskydd och kontroll RET630 IEC

RET630 är en heltäckande IED för skydd, styrning, mätning och övervakning av krafttransformatorer, inklusive step-up-transformatorer och generator-transformatorenheter i eldistributionsnät för energiföretag och industrier. RET630 lämpar sig också perfekt för styrning av transformatorfack.

RET630 ingår i ABB:s produktfamilj Relion® och produktserien 630. Reläerna i 630-serien kännetecknas av funktionell skalbarhet och flexibla konfigurationsmöjligheter. RET630-enheterna är avsedda att användas som huvudskydd och ger ett heltäckande skydd för krafttransformatorer med två lindningar.

Det finns två fördefinierade konfigurationer som är utformade så att de överensstämmer med de vanligaste kraven för transformatorskydd och -styrning. Den ena konfigurationen är avsedd för tvålindnings-transformatorer med hög- eller mellanspänning som inte kräver riktat jordfelsskydd; den andra är avsedd för sådana som kräver det. De fördefinierade konfigurationerna kan användas som de är eller enkelt skräddarsys efter tillämpningsspecifika krav med fritt valbara funktioner.

RET630 kan användas med antingen enkel eller dubbel samlingsskena, med en eller två brytare och med flera olika typer av kopplingsanordningar. Det har också stöd för ett stort antal manuella och motordrivna frånskiljare och jordningskopplare. RET630 kan därför användas för att styra olika typer av ställverk.

RET630 överensstämmer fullt ut med standard IEC 61850 för kommunikation. Dessutom stöds både vertikal och horisontell kommunikation, inklusive GOOSE-meddelanden med binära och analoga signaler. RET630 har även stöd för kommunikationsprotokollen DNP3 (TCP/IP) och IEC 60870-5-103 (seriella). Dessa kommunikationsprotokoll (inklusive IEC 61850) möjliggör sömlös anslutning till olika stationsautomations- och SCADA-system.  

Varför ABB?

  • Flexibelt transformatorskyddsrelä för krafttransformatorer med två lindningar
  • Differentialskydd, termiskt överlastskydd, spänningsskydd, automatisk spänningsreglering samt övervakning av värmeutveckling och åldringshastighet
  • Styrning av två brytare och totalt åtta frånskiljare och jordningskopplare
  • Fritt konfigurerbara funktioner som möjliggör anpassning efter tillämpningsspecifika krav
  • Stort integrerat eller separat HMI

* Large, integrated or detachable display

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar