Data Care

Datadelnings- och säkerhetskopieringstjänst för skyddsreläer

Data Care– Datahantering är en säker och avancerad datadelnings- och säkerhetskopieringstjänst som ger alla användare enkel åtkomst till informationen online dygnet runt. Det är en säker lagringsplats för all teknisk dokumentation, eftersom lagringsservrarna skyddas mot attacker och säkerhetskopieras för att förhindra dataförlust vid serverunderhåll. 

Programmet installeras och administreras av ABB i samarbete med administratörer som godkänts av kunden. Kundens administratör tilldelar åtkomstbehörighet till kundens anställda och underleverantörer, t.ex. tredjeparts serviceleverantörer. Auktoriserade användare kan sedan fritt ladda upp och hämta tekniska dokument till olika delar av strukturen. Uppladdning och nedladdning av filer och gränssnittet för användarhantering är alltid tillgängliga via den här portalen.

PowerCare är ett ramverk för ABB:s kundserviceavtal. Datahantering är en av PowerCare:s mest avancerade tjänster.

Varför ABB?

  • Visa och dela skyddsreläfiler och -data online – var och när som helst
  • Dela enkelt filer mellan medarbetare, ABB-specialister, underleverantörer och tredjeparts serviceleverantörer
  • Upprätta enskilda användarrättigheter och konton för varje användare, även på nätstationsnivå
  • Automatisk överföring av binära data för specifika ABB-skyddsreläer via PCM600 v.2.5 (eller senare)

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar