Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Fyra underhållsstrategier – vilken ska jag välja?

Det finns fyra allmänna underhållsstrategier: avhjälpande, förebyggande, riskbaserat och behovsbaserat underhåll.

ABB garanterar service för hela märkesutbudet, inklusive förvärvade varumärken, för vilka vi hanterar arkiv med teknisk information (ABB, ASEA, BBC, Calor Emag, SACE, Stromberg, Gardy, EJF, ITE, ZWAR, LK NES, Reyrolle, Westinghouse).

Högsta prioritet för alla ABB:s tjänster är säkerhet.

Fyra grundläggande underhållsstrategier:

Vill du ha produktinformation eller service?

Support från ABB

ABB:s servicetjänster för mellanspänningsprodukter rekommenderar risk- och behovsbaserade underhållsstrategier för att säkerställa högsta möjliga tillförlitlighet för anläggningen.

Se figur 1 nedan.

Ställverkets funktion över tid baserat på vald underhållsstrategi

Oavsett vilken typ av support du behöver, både på och utanför anläggningen, har våra team nödvändig kunskap och erfarenhet. Vi finns på alla fem kontinenter och har servicecenter nära dig.

Vi tillhandahåller support för ett omfattande utbud av produkter för eldistributionsnät.

 • Luft- och gasisolerade primärställverk
 • Brytare, återinkopplare, kontaktorer
 • Ställverk utomhus
 • Sekundärställverk, RMU-ställverk
 • Kompakta nätstationer och E-house (containerställverk)
 • Relä- och kontrollutrustning

Vår kompetens

 • ABB har de tekniska kunskaperna
 • Rikstäckande servicecenters
 • Utbyte av utslitna eller defekta komponenter med originalreservdelar
 • Användning av "uppgraderingskit" för att uppdatera produkten med toppmodern teknik
 • Garanterar att hög produkttillförlitlighet i enlighet med underhållsplaner upprätthålls över tid
 • Integrering av den senaste tekniken för att öka säkerheten, prestandan och funktionaliteten
 • Uppgraderingslösningar ser till att utrustningen stämmer överens med aktuella standarder

Mer information