Global site

15 praktiska säkerhetsåtgärder mot elfaror för att förebygga skador på både människor och utrustning

Med tanke på de risker för inre ljusbågsfel som föreligger i låg- och mellanspänningsställverk, kan man förhindra olyckor för att skydda personal och elinstallationen i sig, genom att följa denna beprövade formel.

ABB:s formel för säkerhet

Tillstånd 
Att känna till och förbättra utrustningens tillstånd är en nyckelfaktor för att minska sannolikheten för fel och skador på utrustning och människor.

Avstånd
Att hålla ett säkert avstånd mellan personal och utrustning under kritiska arbetsmoment är det effektivaste sättet att undvika skador.

Tid
Att minska tiden för åtgärdande av fel har en dramatisk inverkan på den frigjorda energin och påföljande skador på personal och utrustning.
 
Utbildning
En rätt utbildad personal och adekvata säkerhetsprocedurer är nödvändiga för en säker drift.

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Relaterade erbjudanden

Populära länkar

Webbflöden