Global site

Fjärrutdragning och inskjutning av brytare / kontaktorer för operatörssäkerhet

En säkrare driftsmiljö för personalen genom den beprövade metoden att öka avståndet mellan operatören och ljusbågens energi i ställverket.

Arbetsmomentet att skjuta in och dra ut en brytare till och från det anslutna läget är ett av de vanligaste momenten som utsätter operatören för risker. Ett ökat fokus på operatörssäkerhet har fått ägare att ifrågasätta konstruktionen av tidigare ställverk som kräver att dörren till cellen öppnas för att kunna koppla in och ur primärkretsen och den sekundära styrkretsen. Ett fel under det här momentet kan få katastrofala följder för utrustning och personal. Övervakad utdragning och inskjutning med stängd dörr är en grundläggande och erkänd säkerhetsåtgärd. Dessutom är äldre brytare mer komplicerade och känsligare för mekaniska fel som kan orsaka säkerhetsproblem.

ABB:s vakuumbrytare kan förses med ett fullt integrerat motordrivet utdragning- och inskjutningsystem för användning i nya utbytesställverk / utbytesbrytare eller som en del av lösningar inom hard-bus och cradle-in-cradle retrofill [en].

IEC-brytare

Typbeteckning Truckmonterad driver OneFit Safety Plus TruckMaster
Ett per ... Brytare Brytare Ställverk
Kassett Kassett Golvrullande vertikal Alla
Utrustningens livscykel Aktiv Renovering (OneFit) Renovering
Brytartyp VD4 VM1 VD4 VMI VD4 VMI HD4
Kontaktortyp VSC  VSC VSC
Ställverkstyp UniGear Alla Alla

ANSI-brytare
Safe-T-Rack [en] Safe-T-Rack [en]
Typbeteckning Portable external driver Portable external driver
Ett per ... Ställverk Ställverk
Kassett Kassett Kassett
Utrustningens livscykel Aktiv Äldre
Brytartyp AMVAC, ADVAC 15HK, 5HK
Ställverkstyp SafeGear, Advance ITE / ABB HK

Vill du ha produktinformation eller service?

Relaterade erbjudanden

Populära länkar

Webbflöden