Systemy i rozwiązania

Zintegrowane, sprawne, efektywnie działające rozwiązania

Naszym podejściem obejmujemy cały łańcuch wartości dodanej, począwszy od kopalni, aż po oferowany na rynku produkt. Celujemy w łączeniu w jedną całość sprzętu, umiejętności i usług w taki sposób, by powstało kompletne, indywidualnie dopasowane rozwiązanie, wspomagające wszelkie aspekty działalności klienta, niezależnie od wielkości realizowanego projektu.

Kompetencje ABB, w połączeniu z dostępem do globalnych i lokalnych zasobów, pozwalają tworzyć zintegrowane systemy energetyczno-sterująco-informatyczne. Klient tylko raz przedstawia nam swoje wymagania, a my przyjmujemy odpowiedzialność za opracowanie sprawnego, płynnie działającego produktu.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Automatyzacja

Przedsiębiorstwa pragnące rozwijać swoje możliwości potrzebują informatycznej platformy zarządzania działalnością operacyjną, która usprawni przepływ i przejrzystość informacji na skalę całej organizacji, oraz muszą zoptymalizować procesy biznesowe na całej drodze od kopalni do rynku.

ABB dysponuje wyjątkową możliwością scalenia oprogramowania przemysłowego służącego do sterowania procesowego, zarządzania produkcją, planowania operacyjnego i optymalizacji działań, zarządzania pracą i środkami trwałymi oraz realizacji funkcji zaplecza przedsiębiorstwa. Jako jeden z największych światowych dostawców oprogramowania dla branży górnictwa i przetwórstwa materiałów, ABB jest liderem technologii wykorzystywanych w całym cyklu funkcjonowania kopalni, pomagających uzyskać istotne korzyści biznesowe.


Dalsze informacje:

Elektryfikacja i inżynieria przemysłowa

Efektywność zakładu przemysłowego jest uzależniona od jego głównych instalacji mechanicznych i elektrycznych oraz od prawidłowego planowania i realizacji prac technicznych. Zapewniamy wybór właściwych technologii i produktów, odpowiednie ich zwymiarowanie, zgodność z wymaganiami środowiskowymi oraz wdrożenie specjalistycznych, branżowych rozwiązań.

Wszystkie te działania dają poważne oszczędności na inwestycjach i zużyciu energii oraz znacznie podnoszą opłacalność zakładu w skali cyklu jego istnienia. Na infrastrukturę instalacji, postrzeganej jako jedna całość, składają się takie elementy jak zoptymalizowany układ podstacji i rozdzielni elektrycznych, instalacje kablowe i uziemiające, instalacja przeciwpożarowa, instalacja klimatyzacyjna i wentylacyjna, systemy łączności i wiele innych.

Systemy elektryfikacyjne ABB są projektowane tak, by zapewniały bezpieczeństwo i elastyczność działania oraz najwyższą dyspozycyjność operacyjną, pozwalającą utrzymać ciągłość pracy zakładu.


Dalsze informacje:

Dystrybucja energii

Gdy w zakładzie produkcyjnym potrzebna jest sprawna i niezawodna dystrybucja energii, należy zwrócić się do ABB. Dysponujemy najszerszą ofertą urządzeń niskiego, średniego i wysokiego napięcia do łączenia obwodów i dystrybucji energii elektrycznej.

Są to produkty wyróżniające się bezpieczeństwem i elastycznością działania, umożliwiające utrzymanie ciągłości produkcji przez całą dobę. Należą do nich generatory awaryjne i zasilacze UPS, prefabrykowane podstacje, układy kompensacji współczynnika mocy i filtry składowych harmonicznych, aparatura łączeniowa i transformatory. ABB oferuje swym klientom najnowocześniejszą technologię, wykraczającą nawet poza obecne, wymagania.

Dowiedz sie więcej na temat systemów i produktów ABB do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym:

Systemy napędowe do zastosowań górniczych

Wybór odpowiedniego systemu napędowego do konkretnego zastosowania wymaga wiedzy i doświadczenia. ABB projektuje i produkuje układy napędowe o mocach znamionowych od kilku kilowatów do wielu megawatów. Łącząc rozległą wiedzę o branży z kilkudziesięcioma lat praktyki, tworzymy najbardziej ekonomiczne rozwiązania napędów do konkretnych, często wyjątkowych zastosowań. Nasze kopalniane systemy napędowe mają pomagać w utrzymaniu ciągłości produkcji i zapewnieniu największej dyspozycyjności, produktywności i efektywności we wszystkich działaniach klienta.

Dowiedz się więcej o:

Integracja operacji kopalni z systemem informacyjnym


Przedsiębiorstwa górnicze nieprzerwanie dążą do zwiększenia produkcji, podniesienia rentowności i zmniejszenia ryzyka operacyjnego. W tym celu muszą zoptymalizować swe działania w skali całej organizacj. W rozwiązaniach automatyki ABB sterowanie procesowe, oprzyrządowanie, funkcje optymalizujące i biznesowe systemy informacyjne tworzą jedną platformę System 800xA [EN].

Można ją łączyć z różnymi rozwiązaniami, takimi jak oferowany przez ABB Knowledge Manager [EN] to dla ułatwienia gromadzenia, organizacji i rozprowadzania, w całym zakładzie, informacji o produkcji, jakości i energii, wykorzystując do tego raporty www, raporty o trendach i wykresy. Oferowane przez ABB rozwiązania do Optymalizacji Procesów [EN] pozwalają zwiększyć produktywność zakładu na drodze zastosowania nowoczesnych technik zaawansowanego sterowania procesowego, takich jak sieci neuronowe, sterowanie rozmyte i sterowanie predykcyjne (MPC).

> Dalsze informacje o systemie  ECS Enterprise Connectivity [EN] i systemach oprzyrządowania i analizatorów [EN]
 

Usługi serwisowe

Każda awaria sprzętu może mieć poważne konsekwencje dla produktywności i rentowności zakładu. Dla zapewnienia ochrony inwestycji i zoptymalizowania pracy maszyn i urządzeń ABB opracowała koncepcję bazującą na konieczności zminimalizowania ryzyka operacyjnego i podniesienia dyspozycyjności systemu. Nasza zintegrowana, długoterminowa umowa serwisowa obejmuje, w indywidualnie przygotowanym kontrakcie, jeden lub kilka produktów serwisowych.

Klient może wybrać usługi serwisu profilaktycznego, predykcyjnego i korekcyjnego odpowiadające jego konkretnym wymaganiom, takie jak usługi na miejscu, dostawa części zamiennych, usługi zdalne, szkolenia i usługi specjalne.

> Dalsze informacje o  usługach serwisowych ABB dla górnictwa  

Modernizacja

Doprowadzenie istniejącej instalacji do zgodności z najnowszymi standardami oraz poziomami sprawności i produktywności bez przerywania jej pracy wymaga umiejętności całkowicie innych niż potrzebne przy budowie zakładu produkcyjnego od podstaw.

Wyzwania napotykane przez operatorów instalacji sprawiają, że każdy projekt modernizacji jest wyjątkowo złożonym przedsięwzięciem. Jego realizacja może zakończyć się sukcesem tylko wówczas, gdy partner i wykonawca zatrudniony przez klienta w pełni rozumie, jak skomplikowane są procesy przetwarzania i wydobywania minerałów, oraz ma doświadczenie potrzebne do wprowadzenia w życie takich wyjątkowych rozwiązań w trakcie ściśle określonych, planowych przestojów. Na tym polu ABB jest bez wątpienia globalnym liderem.

Referencje [EN]

Pliki do pobrania i multimedia [EN]

Select region / language

Pożyteczne informacje