Digitala applikationer för gruvor

ABB levererar avancerade bibliotek och programvaror som gör det möjligt för moderna gruvor att maximera synlighet, tillförlitlighet, produktivitet och energieffektivitet och optimera prestanda i hela företaget.

Vill du ha produktinformation eller service?

ABB:s gruvprogramvara - en del av den digitala portföljen ABB Ability™ MineOptimize - med avancerade bibliotek och mjukvarulösningar för att minska processens komplexitet. De standardiserade och beprövade byggstenarna för digitalisering inom gruvdrift säkerställer att integrerade system når sin fulla potential och ger hållbar lönsamhet.
Engelska
ABB Ability™ System 800xA Power Control Library

Effektkontroll: Övervaka och hantera energifördelning och energiförbrukning

Loading documents

ABB Ability™ MineOptimize approach

Select region / language

Populära länkar