Ο κανονισμός Ecodesign για κινητήρες και ρυθμιστές στροφών

Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΕ 2019/1781, τροπολογία (ΕΕ) 2021/341 θέτει νέες απαιτήσεις για κινητήρες και ρυθμιστές στροφών. 

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας συνεργάζεται με χώρες σε όλο τον κόσμο για τη διαμόρφωση ενεργειακών πολιτικών με στόχο ένα ασφαλές και βιώσιμο μέλλον. Οι ηλεκτρικοί κινητήρες και οι ρυθμιστές στροφών (VSD) της ΑΒΒ, που προσφέρουν τα υψηλότερα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης, μπορούν επομένως να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών CO2.

Το πλάνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης και εκπομπών CO2, που θα οδηγήσουν σε μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και σε περιορισμό της μέσης παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας στους 1,5°C. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις φιλοδοξίες, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν συμφωνήσει σχετικά με νέες απαιτήσεις στον κανονισμό ΕΕ 2019/1781.

Αυτός ο τελευταίος κανονισμός Ecodesign (ΕΕ) 2019/1781 τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2019 και αφορά επαγωγικούς κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος χαμηλής τάσης, μικρότερης από 1.000 V (AC) και ρυθμιστές στροφών (VSD). Ο κανονισμός θα εφαρμοστεί σε δύο στάδια ξεκινώντας από την 1η Ιουλίου 2021. Το δεύτερο στάδιο, το οποίο επεκτείνει περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής και αυξάνει τις απαιτήσεις για κινητήρες, ξεκινά δύο χρόνια αργότερα, την 1η Ιουλίου 2023.


1η Ιουλίου 2021

Κινητήρες

Υποχρεωτική ενεργειακή κλάση IE3 για κινητήρες:

 • Ονομαστική ισχύς από 0,75 έως 1000 kW
 • Κινητήρες με τύπους προστασίας Ex ec, Ex d, Ex de, Ext
 • Κινητήρες με ψύξη IC418
 • Κινητήρες φρένων με εξωτερικό φρένο


Απαιτείται ενεργειακή κλάση IE2 για τριφασικούς κινητήρες με ονομαστική ισχύ από 0,12 kW και κάτω από 0,75 kW. 


Ρυθμιστές Στροφών

Απαιτείται ενεργειακή κλάση IE2 για AC ρυθμιστές στροφών χαμηλής τάσης.

Ο κανονισμός θα καλύπτει τριφασικούς ρυθμιστές στροφών (ανορθωτής διόδων) από 0,12 kW ≤ Pn ≤ 1.000 kW.

 


1η Ιουλίου 2023

Κινητήρες

Υποχρεωτικό επίπεδο ενεργειακής κλάσης IE4 για τριφασικούς κινητήρες: ονομαστική ισχύς ίση ή μεγαλύτερη των 75 kW και ίση ή χαμηλότερη των 200 kW; with 2, 4 or 6 poles which are not brake motors nor Ex-motors.     

Απαιτήσεις ενεργειακής κλάσης IE3 σύμφωνα με την 1η Ιουλίου 2021.

Επίπεδο ενεργειακής κλάσης IE2 υποχρεωτικό για κινητήρες:

 • Η Ex eb αυξάνεται σε κινητήρες ασφαλείας από 0,12 σε 1000 kW
 • Μονοφασικοί κινητήρες από 0,12 έως 1000 kW
  

Ρυθμιστές Στροφών

Δεν υπάρχουν αλλαγές από την 1η Ιουλίου 2021.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες προϊόντων

 • Contact us

  Submit your inquiry and we will contact you

  Contact us
Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι