Ο κανονισμός Ecodesign για κινητήρες και ρυθμιστές στροφών

Ευρωπαϊκός Κανονισμός Ecodesign

Παγκοσμίως αυξάνεται όλο και περισσότερο η ζήτηση για ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα με στόχο τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών στον δρόμο για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Ο Ευρωπαϊκός κανονισμός Ecodesign EU(2019/1781) είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των προϊόντων ορίζοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής αποδοτικότητας για τους επαγωγικούς κινητήρες χαμηλής τάσης και τους ρυθμιστές στροφών.

Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο εφαρμόστηκε την 1η Ιουλίου 2021. Το δεύτερο στάδιο, με πιο διευρυμένο πεδίο εφαρμογής αυξάνει τις απαιτήσεις για τους κινητήρες, ξεκινά την 1η Ιουλίου 2023.


Απαιτήσεις για ηλεκτροκινητήρες από την 1η Ιουλίου 2023

Κινητήρες

Ο κανονισμός Ecodesign εφαρμόζεται σε τριφασικούς κινητήρες έως 1000 V, 50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz για direct-on-line λειτουργία συνεχούς χρήσης S1, S3 ≥ 80% και S6 ≥ 80%.

Υποχρεωτική ενεργειακή κλάση IE4 για κινητήρες:

Τριφασικοί, 2,4 και 6 πόλων με ονομαστική ισχύ από 75 kW έως 200 kW. Εξαιρούνται οι brake motors, κινητήρες αυξημένης ασφάλειας Ex eb και άλλοι κινητήρες αντιεκρηκτικού τύπου (Ex ec, Ex d, Ex de, Ex t)

Υποχρεωτική ενεργειακή κλάση IE3 για κινητήρες:

• Τριφασικοί,2, 4, 6 ή 8 πόλων, ονομαστική ισχύ από 0.75 kW έως 1000 kW εξαιρούνται οι κινητήρες 2,4 και 6 πόλων με ονομαστική ισχύ except από 75 kW έως 200 kW
• Τύποι προστασίας Ex ec, Ex d, Ex de, Ex t
• Brake motors με εξωτερικό φρένο
• TEAO (Totally Enclosed Air Over)
• Θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ -30°C και +60°C

Υποχρεωτική ενεργειακή κλάση IE2 για κινητήρες:

• Τριφασικούς με ονομαστική ισχύ από 0.12 kW και κάτω από 0.75 kW
• Κινητήρες αυξημένης ασφάλειας Ex eb από 0.12 έως 1000 kW
• Μονοφασικοί κινητήρες από 0.12 έως 1000 kW

Ρυθμιστές στροφών

Στο 2ο Στάδιο του Κανονισμού Ecodesign δεν υπάρχει κάποια τροποποίηση στις απαιτήσεις που σχετίζονται με τους ρυθμιστές στροφών. Στο 1ο Στάδιο, που είναι σε ισχύ από την 01.07.2021 οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν τριφασικούς ρυθμιστές στροφών με ανορθωτή διόδων από 0.12 έως 1000 kW.

Υποχρεωτική ενεργειακή κλάση IE2 για AC ρυθμιστές στροφών:

Τριφασικοί ρυθμιστές στροφών με εύρος ισχύος 0.12 – 1000 kW (ανόρθωση διόδων)

Εξαιρέσεις:

• Ερμάριο που συμπεριλαμβάνει ένα module το οποίο είναι ήδη συμβατό  
• Regenerative ρυθμιστές στροφών
• Ρυθμιστές στροφών χαμηλών αρμονικών (THD <10%)
• Ρυθμιστές στροφών Single phase
• AC ρυθμιστές στροφών με πολλαπλές AC εξόδους
• Ρυθμιστές στροφών μέσης τάσης, DC και traction ρυθμιστές στροφών

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες προϊόντων

  • Contact us

    Submit your inquiry and we will contact you

    Contact us
Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι