Κινητήρες και γεννήτριες για εξορύξεις

Η βιομηχανία εξορύξεων και ορυκτών αποτελείται από ορυχεία και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό για την εξαγωγή και την επεξεργασία των ορυκτών.

Είναι μια παγκόσμια βιομηχανία που βρίσκεται υπό ενοποίηση, γεγονός που οδηγεί σε λιγότερες, αλλά μεγαλύτερες εταιρείες που κυριαρχούν στην αγορά. Αυτοί οι μεγάλοι πελάτες θεωρούν πολύτιμη την εδραίωση σχέσεων με την ABB, καθώς παρέχουμε τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες στις βάσεις εξόρυξης, αλλά και στους OEMs και EPCs συνεργάτες τους.

Η ανάγκη εξορύξιμων προϊόντων θα συνεχίσει να αυξάνεται, ενώ τα αποθέματα θα συνεχίσουν να μειώνονται. Αυτό έχει ως συνέπεια τα ορυχεία να πρέπει να είναι μεγαλύτερα και πιο παραγωγικά, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικά. Αυτοί οι μεγάλοι επιχειρηματίες αναμένουν από την ABB τεχνολογία αιχμής για την επιίτευξη των στόχων αυξημένης αξιοπιστίας, μειωμένου ενεργειακού κόστους και αυξημένου αυτοματισμού και μηχανοποίησης. Η αποδεδειγμένη ικανότητα της ABB να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που υπερβαίνουν τις προσδοκίες, μας καθιστά ιδανικό συνεργάτη των διεθνών εξορυκτικών εταιρειών.

Αξίζει να δείτε

Τι προσφέρουμε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Loading documents
  • Contact us

    Submit your inquiry and we will contact you

    Contact us
Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι