Κινητήρες και γεννήτριες για τη βιομηχανία νερού

Η διαθεσιμότητα νερού είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα παγκοσμίως. Οι ανάγκες νερού ξεπερνούν σε ποσότητα τις προμήθειες σε αρκετά μέρη στον κόσμο. Για το λόγο αυτό, χρειάζονται πιο αποδοτικές λύσεις διαχείρισης του νερού κατά τον κύκλο ζωής του.

Προσαρμοσμένες λύσεις για τη μεταφορά νερού κάθε μέρα

Η ABB απαντά σε αυτήν την πρόκληση με τους κινητήρες και τους ρυθμιστές στροφών της, που είναι κατάλληλοι για όλες τις διαδικασίες και τις εφαρμογές διαχείρισης νερού: από την εισαγωγή του νερού και την επεξεργασία, έως τη μεταφορά, τη διανομή και τη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων. Οι κινητήρες και οι ρυθμιστές στροφών της ABB βελτιώνουν την ποιότητα της διαχείρισης νερού σε κάθε βήμα της διαδικασίας.

Highlights

Τι προσφέρουμε

Σχετικοί σύνδεσμοι

  • Contact us

    Submit your inquiry and we will contact you

    Contact us
Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι