Sairaalan sähkönjakelun toiminnan jatkuvuus ja häiriötön käyttö

Sairaalan sähkönjakelun toiminnan jatkuvuus ja häiriötön käyttö

Sairaalan sähkönjakelun jatkuvuuden hallinta on kriittinen osa-alue, jossa häiriötilanteista palauttaminen vaatii suunnittelua, varautumista ja harjoittelua.

Elinkaaren aikaisiin kustannuksiin voidaan vaikuttaa valitsemalla energiatehokkaita ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita ja ratkaisuja. Olen kerännyt muutaman kohdan ABB:n tarjoamasta, joilla voidaan vastata edellä esitettyihin tarpeisiin. Laadukas suunnittelu tuo säästöjä myös käytönaikana.

Sairaalaympäristössä on tapahtunut vuosien mittaan ennakoimattomia äkillisiä sähkönjakeluhäiriöitä, ja tilanteita, joissa varavoimajärjestelmät eivät ole toimineet suunnitellulla tavalla. Sähkönjakeluverkon suunnittelussa olisi otettava huomioon osana riskienhallintaa erilaiset häiriötilanteet, jotka koskevat niin uusien kuin vanhojen jakeluverkon osien kunnossapitoa. Reaaliaikainen kunnonvalvonta helpottaa sairaalan teknisten järjestelmien elinkaarenhallintaa ja operointia, tukee omaisuuden hallintaa ja ohjaa tietoon perustuvia investointipäätöksiä.

Varmista, että sähkönjakelun tilannekuva on ajan tasalla

Sairaalan sähkönjakeluverkko vaikuttaa häiriötilanteissa koko sairaalan toimintoihin ja etenkin potilasturvallisuuteen. Sairaalan sähkön pääjakelu- ja varavoimajärjestelmää valvotaan ja ohjataan reaaliaikaisesti tähän tarkoitukseen kehitetyllä automaatioratkaisulla, joka on kyberturvallinen ja tietoturvamielessä erillinen suojattu tietoverkko, jota operoi nimetty käyttöhenkilöstö. ABB:n ratkaisu sähkö- ja varavoimaverkon reaaliaikaiseen valvontaan ja ohjaamiseen on ABB ZEE600 - SCADA-järjestelmä.

Vahva kyberturvavalmius mukana elinkaaren kaikissa vaiheissa

Digitaaliseen kommunikointiprotokollaan IEC-61850 perustuva sähkön pääjakelujärjestelmä on sairaalan käytettävyyden kannalta oleellinen osa turvaamaan reaaliaikaista tilannekuvaa. ABB ottaa kyberturvallisuuden huomioon tuotteiden ja järjestelmien elinkaaren kaikissa vaiheissa niin teknisissä ratkaisuissa kuin kunnossapidossa käytön aikana. Erityisesti kyberturvallisuus vaatii jatkuvaa uudenlaista osaamista ja sen ylläpitoa. Digitaaliset ratkaisut tuovat mukanaan paljon etua ja hyötyjä, mutta niiden käyttö myös uudenlaista osaamista koko toimitusprosessiin.

Käytönaikaiset säästöt

ABB:n tarjoamilla ratkaisuilla ja ennakoivalla kunnossapidolla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä elinkaaren aikana. Etukäteen mietityillä huolto-ohjelmilla sekä energiatehokkailla järjestelmä- ja tuotevalinnoilla on merkittävä vaikutus kustannuksiin käytön aikana.

Esimerkiksi:

  • UPS-järjestelmien hyötysuhde on parhaimmillaan 97,4 %. Modulaaristen vaihtoyksiköiden huolto on helppoa.
  • Lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi (HVAC) ovat ratkaisevassa asemassa mm. tehohoidon yksikössä infektioiden leviämisen kannalta. Niiden pääasiallinen tarkoitus on tarjota potilaille, henkilökunnalle ja vierailijoille mukava ja turvallinen ympäristö, mutta ne myös suorittavat olennaisia toimintoja. Taajuusmuuttajien käyttö vaikuttaa moniin muihinkin asioihin kuten harmonisiin yliaaltoihin; vaikutetaan häviöihin, vältetään virtapiikkejä, kokonaishyötysuhde ja energiatehokkuus paranee.
  • Valaistuksenohjauksen avulla voidaan saada merkittäviä säästöjä käyttämällä vakiovalosäätöä sekä läsnäoloon ja liikkeentunnistukseen perustuvia ohjauksia. Samalla voidaan vaikuttaa turvallisuuden tunteeseen ja viihtyisyyteen.


Teksti: ABB:n sairaalatoimialan toimialajohtaja Harri Liukku.
Toimin myyntijohtajana ABB:llä vastuualueena rakennusteollisuus sekä sairaalatoimiala. Käytännön työssäni olen hyvin paljon tekemisissä rakentamisen eri sidosryhmien kanssa. On hienoa ollut toimia jo yli 20 vuoden ajalta erilaisissa rooleissa yrityksessä, joka toimii alan edelläkävijänä. Sähkö- ja automaatioala elää juuri nyt mielenkiintoista aikaa, kun uusiutuvat energiaratkaisut, sähkömarkkinat ja energiatehokkuusmääräykset sekä digitalisaatio luovat alalle uutta liiketoimintaa. Sähköala onkin nyt merkittävässä roolissa vihreän siirtymän toteutuksissa niin energiaa säästävien ratkaisujen kuin hiilidioksidipäästöjen pienentämisessä.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp