Hospodárske výsledky ABB 2022

Hospodárske výsledky ABB 2022

“Rok 2021 sme uzavreli s dobrými výsledkami pri silnom dopyte zo strany zákazníkov, lepšej ziskovosti, konsolidácii nášho produktového portfólia a silnom cash flow. Veríme, že rok 2022 bude rovnako úspešný,” oznámil pri zverejnení hospodárskych výsledkov za uplynulý rok výkonný riaditeľ ABB Björn Rosengren.

Kľúčové ukazovatele

nárast/pokles

nárast/pokles
(v miliónoch USD, ak nie je uvedené inak) Q4 2021 Q4 2020 v USD v lokálnej mene FY 2021 FY 2020 v USD v lokálnej mene
26,512Objednávky 8 257 7 003 18 % 21 % 31 868 26 512 20 % 17 %
Tržby 7 567 7 182 5 % 8 % 29 945 26 134 11 % 8 %
Gross Profit 2 397 2 147 12 %
9 467 7 878 20 %
       ako % z tržieb 31,7 % 29,9 % +1.8 pts
32,7 % 30,1 % +2.6 pts
Prevádzkový zisk EBITA 988 825 20 % 22 % 4 122 2 899 42 % 37 %
      ako % z prevádzkových tržieb 13,1 % 11,5 % +1.6 pts
14,2 % 11,1 % +3.1 pts
Čistý zisk pripísateľný ABB 2 640 (79) n.a.
4 546 5 146 -12 %
Základný zisk na akciu ($) 1,34 (0,04) n.a.
2,27 2,44 -7 %
Cash flow z prevádzkovej činnosti 1 020 1 182 -14 %
3 330 1 693 97 %

V 4. štvrťroku 2021 výrazne stúpol dopyt, pričom objednávky zaznamenali medziročný nárast o 18%. Tento pozitívny trend sme pozorovali naprieč všetkými obchodnými oblasťami, geografickými regiónmi aj vo väčšine zákazníckych segmentov. Nárast tržieb o 5 % bol silnejší ako naše očakávania, prevádzkový zisk EBITA zaznamenal dokonca 20-% medziročný nárast.

K 1. novembru sme úspešne uzavreli odpredanie divízie Mechanical Power Transmission (Dodge), čím sme zavŕšili prvý krok smerom k posilneniu našej vedúcej pozícii na trhu s elektrifikáciou a automatizáciou. Túto ambíciu sme v uplynulom roku podporili tiež investíciou do start-upovej spoločnosti BrainBox AI, ktorá je priekopníkom vo využívaní umelej inteligencie na zníženie energetických nákladov a emisií uhlíka zo systémov vykurovania, vetrania a klimatizácie (HVAC) v komerčných budovách. Okrem toho sme tiež uzavreli strategické partnerstvo so start-upom Sevensense, aby sme naše nové portfólio autonómnej mobilnej robotiky (AMR) vylepšili integrovaním umelej inteligencie a technológie mapovania 3D videnia.

Dôležité akvizície sa začínajú diať aj v našej jednotke zaoberajúcej sa elektromobilitou, kde sme len pred pár dňami zvýšili svoj majoritný podiel a zároveň sme odkúpili kontrolný podiel vo firme InCharge Energy. InCharge Energy navrhuje na kľúč komplexné riešenia nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily, vrátane obstarávania, inštalácie, prevádzky a údržby nabíjacích systémov a poskytuje cloudové softvérové služby na optimalizáciu energetického manažmentu.

Výhľad

V prvom štvrťroku 2022 ABB očakáva na trhu pomerne stabilnú situáciu v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom s rovnako stabilnou, prípadne mierne vyššou prevádzkovou maržou EBITA. Počas celého roku 2022 očakávame stabilné zlepšovanie marže smerom k stanovenému cieľu na rok 2023 vo výške minimálne 15 %.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou globálnou technologickou spoločnosťou v oblasti digitálnej transformácie priemyselných odvetví, ktorá sa usiluje o udržateľnú budúcnosť. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie so svojimi štyrmi biznismi: elektrifikáciou, priemyselnou automatizáciou, pohonmi a robotikou a automatizáciou, ktoré podporuje spoločná digitálna platforma ABB Ability™. Skupina ABB zamestnáva okolo 105 000 talentovaných zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v troch mestách Slovenska. V Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach zamestnávame dokopy okolo 120 ľudí.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp