ABB som partner for bærekraftig hydrogenproduksjon

Innen 2030 skal Norge redusere klimagassutslippene med minst 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå. For å nå dette målet er vi avhengige av å produsere mer fornybar energi, blant annet fra kilder som sol og vind. Utfordringen er at disse energikildene ikke er stabile eller regulerbare, slik som vannkraften. For å få stabile og pålitelige energisystemer, er vi avhengig av å mellomlagre grønn energi. Hydrogen er en av disse energibærerne, som også har livets rett som drivstoff innen transportsektoren.

 ABB kan bidra til å gjøre produksjonen av blått og grønt hydrogen mer bærekraftig og ressurseffektiv. Det inkluderer reduserte enhetskostnader og risiko, både for utvikling og drift av anlegg. ABB kan være en partner hele veien fra studier og leveranser til oppkoblede tjenester med løsninger for optimal drift og vedlikehold.

 Til nå har det vært mest vanlig å produsere hydrogen fra fossile energikilder. Om denne produksjonen skal være miljøvennlig må karbonet som frigis i produksjonen fanges og lagres. Resultatet er såkalt blå hydrogen. Når vi snakker om fornybart, eller grønt hydrogen, produseres dette ved elektrolyse av vann. Et vannmolekyl består av to hydrogenatomer og ett oksygen atom. For å spalte molekylene brukes høyspent likestrøm, noe som er svært kraftkrevende.

 ABB er en pioner innen elektro og automatisering med mer enn 100 års erfaring, også i Norge. Vi har bred kompetanse på produksjonsteknologien, og kan bidra til å optimalisere både investeringskostnader og driftskostnader, ikke minst når det gjelder en så stor innsatsfaktor som elektrisk kraft.

 

Mer informasjon

Kontakt oss

KSH_292x292

Vår ekspert

Kjetil Sletten-Hansen

kjetil.sletten-hansen@no.abb.com

+47 992 72 197

Select region / language