Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

ABB Aqua Insight

Leverer biomasse-estimater rett fra merd til skjermbilder på land

 

Den digitale tjenesten overvåker kontinuerlig biomasse og andre nøkkelparametre på lokaliteten og presenterer informasjonen i brukervennlige dashboard, hvor som helst, i sanntid.

Tjenesten bidrar til bedre kontroll på produksjonen, bedre fiskehelse, reduserte driftsutgifter og høyere salgspris. Redusert håndtering av fisk, færre båtreiser, økt sikkerhet for operatørene og beslutningsstøtte er også blant fordelene.

Den skybaserte abonnementstjenesten benytter blant annet avansert kamera- og sensorteknologi i merden og kunstig intelligens. Den gir kontinuerlig vekstestimater i sanntid, antall fisk, vektklasse-distribusjon per merd og lokalitet, gjennomsnittsvekt og -distribusjon i valgte tidsperioder og miljødata.

Informasjonen kan vises på alle typer skjermer, som PC, mobil og nettbrett.

ABB Aqua Insight er en del av ABB AbilityTM digitale løsninger og tjenester på tvers av alle forretningsområder.

Hva er ABB Aqua Insight?
Hvorfor ABB Aqua Insight?
Hvordan virker ABB Aqua Insight?
Kommende funksjoner

Kunstig intelligens (AI) i ABB Aqua Insight gir muligheten til å optimalisere oppdretteres prosesser og oppgaver for å redusere miljøbelastning, gi et tryggere arbeidsmiljø og redusere kostnadene ved å automatisere repeterende oppgaver, akselerere beslutninger og gi beslutningsstøtte ved hjelp av kognitiv teknologi.

Fiskeoppdretterne trenger å vite hva de produserer, både i mengde og kvalitet. ABB Aqua Insight gir kontinuerlig innsikt i biomasse-situasjonen til en betydelig lavere kostnad sammenlignet med å skaffe informasjonen på tradisjonell måte.

Dette er noen av fordelene med ABB Aqua Insight:

 • Kontinuerlig overvåking av biomasse-gjennomsnitt og vektfordeling
  • Estimater basert på et stort antall individer
  • Kontinuerlig estimering
 • Forbedret oversikt over veksttrender med valgbare tidsperioder
 • Forbedret beslutningsgrunnlag for innhøsting og logistikkforberedelser
 • Redusert håndtering av fisk
 • Færre båtreiser til og fra lokalitet
 • Digitale dashbord tilgjengelig overalt på hvilken som helst enhet, som PC, nettbrett og mobil
 • Enkelt pålogging - ingen ekstra brukernavn eller passord

ABB Aqua Insight er en skybasert abonnementstjeneste som leverer biomasse-estimater fra merden på sjøbaserte oppdrettsanlegg til dashboard i sanntid.

Tjenesten revolusjonerer oppdrettsnæringen gjennom forbedrede metoder og verktøy for å observere og overvåke fiskevelferd, biomasse og andre viktige faktorer, på en mer trygg og bærekraftig måte.

ABB Aqua Insight byr på følgende informasjon:

 • Kontinuerlig biomasse-estimater per merd
 • Antall fisk
 • Fordeling av vektklasse per merd og lokalitet
 • Vektgjennomsnitt og fordeling over valgt tidsperiode
 • Miljødata

ABB Aqua Insight er en skybasert abonnementstjeneste som leverer biomasse-estimater fra merden på sjøbaserte oppdrettsanlegg til dashboard i sanntid. Tjenesten benytter tredjeparts datakilder som kameraer og/eller sensorer. Disse datakildene strømmer data til en PC på fôrflåten på lokaliteten. Dataene, typisk en kontinuerlig strøm av bilder eller video, blir analysert på fôrflåten ved hjelp av kunstig intelligens (AI-modeller) og estimater blir sendt til dataskyen. Beregningene presenteres for brukerne i dashbord på en brukervennlig måte. Man får tilgang til dashbordene fra PC-er, nettbrett eller mobile enheter. Et ABB-team sørger for at tjenestene er oppe og går og foredler og forbedrer tjenestene for alltid å gi verdi til oppdrettere.

Tjenesten er skalerbar og modulær for tilpasning til hver lokalitet og merd.

Abonnementstjenesten ABB Aqua Insight leverer i dag biomasse-estimater fra merden på sjøbaserte oppdrettsanlegg til dashboard i sanntid.

Vi jobber kontinuerlig med å identifisere og utvikle nye tjenester sammen med våre partnere. Etter lansering vil nye tjenester være tilgjengelige på vår plattform og distribuert via ABB Ability Marketplace.

ABB planlegger lansering av tjenester for blant annet fiskehelse, pelletsdeteksjon og lusetelling i tiden fremover.

 

 

Media

 

 

 • Kontakt oss

  Send inn din forespørsel og vi vil ta kontakt med deg

  Kontakt oss
ABB Norge

ABB Norge @ABBNorge

Nye #E134 Damåsen-Saggrenda #Kongsberg åpnet av #samferdselsminister #Hareide i dag. ABB har sammen med… t.co/vthuOf8bYm