Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

ABB Aqua Insight

Digitale tjenester innen havbruk for økt beslutningsstøtte og bærekraft

 

Med over 20 års erfaring fra havbruk og flere tiårs kompetanse innen analyse og presentasjon av data for prosessindustri, leverer ABB digitale tjenester for å bedre beslutningsprosesser og bidra til økt bærekraft innen havbruk.

Våre tjenester bidrar til økt kontroll på produksjonen, bedre fiskehelse, reduserte driftsutgifter og høyere salgspris. Redusert håndtering av fisk, færre nødvendige reiser med båt, økt sikkerhet for operatører og beslutningsstøtte er også blant fordelene. 

Informasjonen kan vises på alle typer skjermer, som PC, mobil og nettbrett.  

Våre digitale tjenester for havbruk 

Den skybaserte abonnementsløsningen er fleksibel og benytter data fra eksisterende og nye datakilder på lokasjonene. Kundens data fra andre applikasjoner og tjenester kan enkelt integreres med våre digitale tjenester og gi økt beslutningsstøtte og oversikt. Vi har lang erfaring med dataanalyse, optimalisering, prediksjon, kunstig intelligens og maskinlæring, og jobber kontinuerlig med tjenester som gir best verdi for kunden og næringa.  

ABB Aqua Insight er en del av ABB AbilityTM digitale løsninger og tjenester på tvers av alle forretningsområder. 

Biomass Estimation
Hvordan virker ABB Aqua Insight?
Andre tjenester

Tjenesten for biomassemåling benytter avansert kamera- og sensorteknologi kombinert med kunstig intelligens. Den gir kontinuerlig vektestimater, antall målte fisk, gjennomsnittsvekt, vektklassedistribusjon per merd og lokalitet over valgt tidsperiode. 

Kunstig intelligens (AI) gir muligheten til å optimalisere oppdretteres prosesser og oppgaver for å redusere miljøbelastning, gi et tryggere arbeidsmiljø og redusere kostnadene ved å automatisere repeterende oppgaver, akselerere beslutninger og gi beslutningsstøtte ved hjelp av kognitiv teknologi. 

For å bedre oversikt over produksjonen og bedre beslutningsprosesser trenger oppdretteren å vite hva som faktisk produseres, både i mengde og kvalitet. Tjenesten Biomass Estimation gir kontinuerlig innsikt i biomasse-situasjonen til en betydelig lavere kostnad sammenlignet med å skaffe informasjonen på tradisjonell måte. Fisk måles kontinuerlig og denne prosessen gir et mye større utvalg av målepunkter å estimere biomasse på sammenlignet med manuelle metoder. 

Noen fordeler med tjenesten: 

 • Kontinuerlig overvåking av biomasse-gjennomsnitt og vektfordeling

 • Estimater basert på et stort antall individer 

 • Kontinuerlig estimering 

 • Forbedret oversikt over veksttrender med valgbare tidsperioder 

 • Forbedret beslutningsgrunnlag for innhøsting og logistikkforberedelser 

 • Redusert håndtering av fisk 

 • Færre båtreiser til og fra lokalitet 

ABB Aqua Insight er en skybasert portefølje med abonnementstjenester som presenterer data som strømmes fra oppdrettsanlegg og presenteres i dashboard. Tjenestene benytter tredjeparts datakilder som kameraer og/eller sensorer, og kan også presentere data fra andre applikasjoner.  

For tjenestene som benytter data fra datakilder på oppdrettsanlegget, strømmes data til en PC på fôrflåten. Dataene, for eksempel en kontinuerlig strøm av bilder, video eller miljødata, blir analysert på fôrflåten ved hjelp av kunstig intelligens (AI-modeller) og analyserte data blir sendt til dataskyen. Resultatene presenteres for brukerne i dashbord på en brukervennlig måte. Man får tilgang til dashbordene fra PC-er, nettbrett eller mobile enheter. Et ABB-team sørger for at tjenestene er oppe og går og forbedrer tjenestene slik at det alltid gir verdi til brukerne. 

Fordeler med tjenestene: 

 
 • Digitale dashbord tilgjengelig overalt på hvilken som helst enhet, som PC, nettbrett og mobil 

 • Enkel pålogging - ingen ekstra brukernavn eller passord 

 • Skalerbare og modulære tjenester for tilpasning til hver lokalitet og merd 

ABB Aqua Insight leverer i dag en tjeneste for biomasse-estimater fra merden på sjøbaserte oppdrettsanlegg til dashboard i sanntid. 

Vi jobber kontinuerlig med å identifisere og utvikle nye tjenester sammen med våre partnere. Nye tjenester blir fortløpende tilgjengelige på vår plattform og distribueres via vår tjenesteportal. 

ABB planlegger lansering av tjenester for blant annet fiskehelse, pelletdeteksjon og lusetelling i tiden fremover. 

 

 

Media

 

 

 • Kontakt oss

  Send inn din forespørsel og vi vil ta kontakt med deg

  Kontakt oss
ABB Norge

ABB Norge @ABBNorge

Dette blir en av 25 nye ladesteder for elbiler i Troms og Finnmark! Det nye ladenettverket vil være ferdig ved årss… t.co/BdYKmd6LTA