Global site

ABB Aqua Insight

Digitale løsninger og tjenester gir komplett innsikt i havbruket - hvor som helst, når som helst

Med over 20 års erfaring fra havbruk og flere tiårs kompetanse innen analyse og presentasjon av data for prosessindustri, leverer ABB digitale tjenester for å bedre beslutningsprosesser og bidra til økt bærekraft innen havbruk.

ABB Aqua Insight er en portefølje av digitale løsninger og tjenester for datafangst, overvåking, analyse, estimering, visualisering og rapportering i havbruksnæringen.

Eksisterende og nye datakilder på oppdrettsanlegg kan kombineres for å presentere driftsparametere, status på teknisk utstyr på lokaliteter, anlegg, flåter og båter.  ABB Aqua Insight har også tjenester for produksjonsdata, fiskevelferds- og miljødata, bilde- og videoanalyse. Ny teknologi kan inkludere kamerabaserte sensorer, integrasjon mot eksisterende styringssystemer, instrumentering og analyse, og kommunikasjonsutstyr. Data fra andre applikasjoner kan integreres i Aqua Insight. Vi tilstreber kompatibilitet med AquaClouds standarder, som Sensor Data Standard.

Data og estimater fra lokalitetene kan aggregeres og tilpasses i dashbord slik at røktere, operatører, drifts-, logistikk- og salgspersonell samt tredjepartsaktører til enhver tid kan ha oppdatert og relevant informasjon tilgjengelig, på skjermer og/eller mobilen.

Aqua Insight bidrar til økt kontroll og innsikt i  produksjonen, bedre fiskehelse og  reduserte driftsutgifter, ved redusert håndtering av fisk og færre nødvendige reiser med båt. Økt sikkerhet for personell, beslutningsstøtte og bærekraft er også blant fordelene. 

ABB har lang erfaring med dataanalyse, optimalisering, prediksjon, bruk av kunstig intelligens og jobber kontinuerlig med løsninger og tjenester som gir best verdi for kunden og næringen.  

ABB Aqua Insight er en del av ABB AbilityTM digitale løsninger og tjenester på tvers av alle forretningsområder. 

Hvordan fungerer Aqua Insight?
Nøkkelfunksjoner og fordeler
Tjenester

ABB Aqua Insight er en sky-basert portefølje med abonnementstjenester som presenterer data som strømmes fra oppdrettsanlegg og presenteres i dashbord. Tjenestene benytter tredjeparts datakilder som kameraer og/eller sensorer, og kan også presentere data fra andre applikasjoner.  

For tjenestene som benytter data fra datakilder på oppdrettsanlegget, strømmes data til en PC på fôrflåten. Data kan være alt fra miljø- og værdata, data fra sensorer eller styresystem, eller en kontinuerlig strøm av bilder og video. Ved behov blir data analysert ved hjelp av kunstig intelligens (AI-modeller). Resultatene presenteres for brukerne i dashbord på en brukervennlig måte. Man får tilgang til dashbordene fra PC-er, nettbrett eller mobile enheter. Et ABB-team sørger for at tjenestene er oppe og går og forbedrer tjenestene slik at det alltid gir verdi til brukerne. 

Nøkkelfunksjoner:

 • Enkelt: Kan kobles til alle industrielle protokoller og oversettes til OPC UA og AMQP. Vi tilstreber kompatibilitet med AquaClouds standarder, som Sensor Data Standard.Enkel pålogging - ingen ekstra brukernavn eller passord.

 • Sikkert: Intern arkitektur garanterer at det ikke er noen direkte tilgang til datakilder eller interne systemer.

 • Skalerbart: Lav investeringsforpliktelse gjennom en SaaS abonnements-modell. Skalerbare og modulære tjenester for tilpasning til hver lokalitet og merd.

 • Smart: Ett felles grensesnitt for relevante data ved hjelp av våre dashbord. Umiddelbar tilgang til visualisering av data og analyseverktøy.

  Tilstandsovervåking muliggjør flytting av store deler av vedlikeholdsarbeidet fra lokalitet til kontor.

Fordeler med tjenestene:

 • Forbedret databehandling: Digitale dashbord er tilgjengelige overalt på hvilken som helst enhet, som PC, nettbrett og mobil. Data fra mange ulike kilder samles i én plattform for raskere og bedre beslutningsstøtte.

 • Økt dataintegritet: Andre funksjoner i organisasjonen, eller eksterne rådgivere og leverandører, kan få umiddelbar tilgang til sanntids- eller historiske data de trenger for å utføre oppgavene sine.

 • Lav økonomisk risiko; Lav investeringsforpliktelse gjennom en SaaS abonnements-modell. Skalerbare og modulære tjenester for tilpasning til hver lokalitet og merd.

Avhengig av hvilke datakilder som er tilgjengelige har vi et sett med tjenester som kan benyttes. Porteføljen er skalerbar og modulær, og tilpasses hver lokalitet og merd.  Porteføljen er under kontinuerlig utvikling og forbedring.

 • Barge Management: Vising av KPI’er og alarmer per lokalitet/fôrflåte. Tilgjengeligheten på disse dataene gir raskere og bedre operasjonell beslutningsstøtte. Typiske data er:
  • Syre/ensilasje
  • Vann- og dieselforbruk
  • Strømforsyning
  • Historiske data

 • Vision Analytics: Bilde- og/eller videostrøm analyseres og presenteres i relevante dashbord eller rapporter. Her er det mange bruksområder og eksempler kan være analyse av video fra fôringskamera med tanke på pellet-deteksjon for beslutningsstøtte til røkter for optimalisering av fôring og produksjon, og beslutningsstøtte og rapportering fra raske ROV-operasjoner.

  Dataene i denne tjenesten kan igjen kombineres med f.eks. fôrings- og miljødata fra andre systemer og sensorer og gi utvidet produksjonskontroll og beslutningsstøtte.

 • Fish Welfare: Viser relevante miljødata og KPI’er for fiskevelferd. Tjenesten kombinerer offentlig tilgjengelige data med selskapets interne og lokale sensorer og datakilder. Data er alltid tilgjengelig for fiskehelsepersonell og kan på kort varsel gjøres tilgjengelig for f.eks. eksterne rådgivere.

 • Biomass Estimation: Benytter avansert kamera- og sensorteknologi kombinert med kunstig intelligens. Den gir kontinuerlig vektestimater, antall målte fisk, gjennomsnittsvekt, vektklassedistribusjon per merd og lokalitet over valgt tidsperiode. Tjenesten gir mulighet til å optimalisere produksjon og oppgaver for å redusere miljøbelastning, og gi et tryggere arbeidsmiljø og redusere kostnader. Fisk måles kontinuerlig og prosessen gir et mye større utvalg av målepunkter å estimere biomasse på sammenlignet med manuelle metoder.

Media

 • Kontakt oss

  Send inn din forespørsel og vi vil ta kontakt med deg

  Kontakt oss
ABB Norge

ABB Norge @ABBNorge

Stor interesse for ABB på karrieredagen ved USN i Porsgrunn☺️ #karriere #jobb #stilling #automatisering #elektro… t.co/AqIWD4W0bp