Om prosjektet

+CityxChange skal demonstrere smartbyløsninger, noe som er et av FN’s virkemidler for å nå miljø- og klimamål i Parisavtalen. Prosjektet er en del av EU’s Horizon 2020-program for å skape bærekraftige jobber, vekst og konkurransekraft i Europa. Programmet strekker seg fra 2014 til 2020 med en total ramme på 80 milliarder Euro. Ambisjonen er å demonstrere EUs målsetninger om kortreist kraft, luftkvalitet og klima i urbane strøk.

Tre bydeler er valgt ut i prosjektet: Brattøra, Gløshaugen og Sluppen. Utvikling og implementering av prosjektet vil pågå i tre år mens løsningene skal demonstreres etterpå over en toårsperiode, planlagt fra slutten av 2021 til 2023.

Fra Norge deltar følgende partnere: ABB, AtB (kollektivtransport), FourC, Kjeldsberg Eiendom, NHP Eiendom, NTNU, Avis Budget Group (bilutleie/-deling), Powel, Statkraft Varme, Trondheim kommune og Trønder Energi.

 

Select region / language